Förbigå menyn
Potilas

Artikelkategorier: Nyheter

I Vasa inleds givandet av tredje coronavaccinet för personer med kraftig immunbrist

Publicerad: 24.9.2021

Tredje coronavaccinet kan ges till 12 år fyllda och äldre, vars immunförsvar i kroppen p.g.a. sjukdom eller vården av sjukdom är kraftigt nedsatt. Tredje vaccineringsdosen ges dessa personer för att deras vaccinationsskydd försvagas snabbare än hos andra.

Tredje dosen kan ges åt personer som har kraftig immunbrist och det gått minst två månader från att andra vaccinsdosen har givits.

Enligt THL:s anvisning ingår följande sjukdomar och tillstånd i denna grupp:

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • immunosuppressiv cancervård
  • vård av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-inhibitorer
  • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • långt framskriden eller ovårdad HIV
  • annat svårt immunosuppressivt tillstånd fastställt av läkare

Se en närmare beskrivning av de sjukdomar och tillstånd som ingår i gruppen via denna THL- länk.

Personer med kraftig immunbrist får det tredje coronavaccinet genom att boka en vaccinationstid må-to kl. 9-15 och fr kl. 9-14 per telefon 040 665 0709 eller 040 679 0680.

Klienten ska då hem bokar en vaccinationstid utreda att hen ingår i gruppen personer med kraftig immunbrist.

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa