Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kaksi ihmistä tietokoneella

Artikelkategorier: Nyheter

Ibruktagandet av chattjänsten förbättrar kundbetjäningen

Publicerad: 10.9.2019

Vasa stad tar i bruk den första chattjänsten 10.9.2019. Chattjänsten börjar med tre serviceområden inom social- och hälsovårdssektorn: vuxensocialarbetet, hemservice för barnfamiljer samt det förebyggande familjearbetet.

Chatten är en ny digital servicekanal, där både kunder och yrkesmänniskor kommunicerar anonymt. Chatten är en service med låg tröskel och kontakttagandet medför inte en kundrelation inom socialservicen. De som svarar i chattjänsten är respektive serviceområdens yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn.

– Med hjälp av chattjänsten förbättras kvaliteten på kundbetjäningen, eftersom chatten fungerar som en rådgivnings- och handledningspunkt, berättar vuxensocialarbetets servicechef Virpi Kortemäki.

Chattjänsten startar först på finska. Senare kan servicen även fås på svenska och engelska. Servicen fungerar med de vanligaste webbläsarna såsom Chrome, Firefox och Edge samt mobilenheter.

Råd och handledning i chatten, ingen tidsbeställning

I vuxensocialarbetets chatt ges allmänna anvisningar och råd. Chatten är öppen vardagar kl. 13-15. Här kommer du till vuxensocialarbetet.

I det förebyggande familjearbetets chatt kan föräldrarna fråga om råd i anslutning till barnfamiljers vardagliga saker. Chatten är öppen tisdagar och fredagar kl. 13-15. Här kommer du till förebyggande familjearbetet.

I chatten för hemservice för barnfamiljer kan föräldrar fråga bland annat om familjen är berättigad att få hemservice för barnfamiljer, om servicens klientavgifter samt hurdan hjälp man kan få. Chatten är öppen tisdagar och torsdagar kl. 13 – 15. Här kommer du till hemservice för barnfamiljer.

I chatten uppger man inte någon personbeteckning eller andra hemliga uppgifter, därför kan man via chatten inte reservera tider, lämna in ansökningar eller fråga om uppgifter som gäller personliga beslut. Chattdiskussioner lagras inte. De uppgifter som berör chattjänstens användning t.ex. antalet och orsakerna till kontakttagande lagras endast för statistikföring och för utvecklandet av tjänsten.

Planeringen sker med personal och kunder

Planeringen av digitala tjänster ses ofta som ett tekniskt utvecklingsarbete.

– Viktigast är planeringen av smidiga verksamhetsmodeller tillsammans med yrkesmänniskor inom social- och hälsovården samt med dem som använder servicen. Den nya chattservicekanalen är ett bra exempel på ett utvecklingsarbete som har gjorts tillsammans med personalen. Det lätt att gå vidare härifrån, berättar utvecklingsplaneraren för digital service inom social- och hälsosektorn Marjo Nordström och utvecklingschef Tatu Karppinen.

– Jag vill tacka personalen för att den modigt har deltagit i ibruktagandet av den nya servicemodellen, säger Nordström.