Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hammashoitola

Artikelkategorier: Nyheter

Icke-brådskande tandvård inleds 1.6.2020

I alla tandkliniker inleds från början av juni icke-brådskande vård i tillägg till jourverksamhet. För de patienter som exponerats, insjuknat eller är i karantän p.g.a. coronaviruset fungerar tandvården centraliserat i en egen enhet.

– Vården av patienter inom tandregleringen fortsätter och barn och unga kallas till periodiska kontroller. I fråga om patienter vars vård är på gång, fortsätter vården i mån av möjlighet utifrån den individuella riskbedömningen, berättar ledande övertandläkare Katri Palo.

I regel vårdas inte patienter som ingår i riskgruppen, förutom i akuta jourfall. Tiderna för de personer som hör till riskgruppen förflyttas till hösten, ifall flyttande av vården är möjlig utan att försätta munnens hälsa för fara. Situationen bedöms av en tandläkare eller munhygienist.

Det är tryggt att komma för att få vård

– Tandvården fungerar enligt de av social- och hälsovårdsministeriet givna anvisningarna och ändamålsenliga skydd och redskap används. Det är tryggt att komma för att få vård, försäkrar Palo.

Patienterna ska avboka sin tandvårdstid, ifall de är sjuka, exempelvis har feber eller förkylningssymptom. De patienter som kommer till mottagningen sjuka, hänvisas bort från mottagningen.

Kom till mottagningen ensam. Barn och den vårdbehövande får ha med en ledsagare, syskon får inte vara med.

Tandvården fungerar enbart med tidsbokning, tfn  06 325 2202.

Publicerad: 18.05.2020