Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset piirtää

Artikelkategorier: Nyheter

Inom den grundläggande utbildningen återgår man till närundervisning: 20.10 i årskurserna 4–6 och 26.10 i årskurserna 7–9.

Inom Vasa stads grundläggande utbildning återgår man som planerat till närundervisningen under denna och nästa vecka. I enlighet med det tidigare beslutet kommer eleverna i åk 4–6 tillbaka till skolorna tisdag 20.10 och i åk 7–9 måndag 26.10.

Vasa stads beredskapsledningsgrupp fattade beslut i saken måndag 19.10. Ledningsgruppen följer med läget och sammanträder nästa gång för att behandla ärendet i slutet av denna vecka.

-Antalet coronavirussmittor inom Vasa sjukvårdsdistrikt och i synnerhet inom Vasa stads område började klart sjunka förra veckan. Något nödvändigt behov av att förlänga distansundervisningen för eleverna i de lägre klasserna finns inte längre, berättar skoldirektörerna Kari Nummela och Marianne West.

Till eleverna i åk 7–9 delas munskydd ut

Till eleverna i åk 7–9 delas 26–30.10 ut munskydd som ska användas under skoldagen. Varje elev får två munskydd per skoldag.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att munskydd används också i skolor och läroinrättningar från och med åk 7–9 i de regioner som är i spridningsfasen.

I andra stadiets läroinrättningar, dvs. gymnasierna och Vamia, fortgår distansundervisningen som planerat till utgången av oktober.

Publicerad: 19.10.2020