Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi keinuu

Artikelkategorier: Nyheter

Inom småbarnspedagogiken följs de nationella anvisningarna för att förebygga coronavirussmitt

Inom Vasa stads småbarnspedagogik följs de nationella hygienanvisningar och instruktioner som myndigheterna utfärdat. Målet är att förebygga spridning av coronaviruset.

Familjer som ska bekanta sig med verksamheten

 • För barn och familjer ordnas möjligheter att bekanta sig med småbarnspedagogiken med beaktande av avstånd och hygien.
 • Besöken ordnas utomhus så långt det går.
 • Endast en vårdnadshavare och ett barn åt gången får se sig om inne i enheten för småbarnspedagogik.
 • Besöken sprids ut så att flera familjer inte är på plats samtidigt.

Åtgärder för att minimera kontakter

 • Om möjligt finns det, med beaktande av relationstalet mellan personalen och barnen, färre barn i en barngrupp än vanligt hela dagen.
 • Barnen delas i mån av möjlighet in i mindre grupper under dagen.
 • Fysiska kontakter minimeras genom att aktiviteter i en så stor utsträckning som möjligt ordnas utomhus. Utevistelserna sker i mån av möjlighet i skift.
 • Trots effektivare hygienrutiner ser vi till att barnen på samma sätt som tidigare kan samverka med och få den närhet och trygghet av vuxna som de behöver.
 • Hygienen beaktas vid måltiderna och personalen serverar portionerna åt barnen. Barnen får inte själva ta för sig av maten eller hantera andras kärl och bestick.

Sjuka barn ska stanna hemma

 • Barnen får inte komma till småbarnspedagogiken ens med lindriga symtom.
 • Om ett barn insjuknar under dagen i daghemmet eller familjedagvården flyttas hen till ett separat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sina föräldrar. Föräldrarna kontaktas så snabbt som möjligt.
 • Barn med symtom på luftvägsinfektion (hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magbesvär, huvudvärk m.m.) ska med låg tröskel testas för coronaviruset. Ring upp den egna hälsostationen för närmare upplysningar. Föräldrarna ansvarar för att barnet testas.
 • Om barnet har testats negativt för coronaviruset och om också symtomen klart minskar får barnet åter komma till småbarnspedagogiken om hen i övrigt mår bra.

Hygienen effektiveras

 • Vi ser fortfarande till en god handhygien med effektiverade hygienrutiner. En bra handhygien säkerställs för alla barn i synnerhet vid övergångar och måltider. Händerna torkas i engångspappershanddukar.
 • Föräldrarna ska tvätta barnens händer när barnen kommer till daghemmet eller familjedagvården.
 • Barnen uppmanas att hosta i ärmen och att bara använda samma näsduk en gång.
 • Städningen och renhållningen effektiveras i alla lokaler som används.
 • Särskild uppmärksamhet fästs vid att leksakerna är hygieniska och att de tvättas.
 • Barnen får ta med en viktig leksak till småbarnspedagogiken och föra hem den när dagen är slut.

Resor och frivillig karantän

 • Enligt anvisningarna som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat ska personer som återvänder till Finland från de länder för vilka reserestriktionerna gäller sätta sig i en frivillig karantän på 14 dygn. I anvisningarna rekommenderas att de barn som är i frivillig karantän inte deltar i småbarnspedagogiken.
 • Läs igenom THL:s anvisningar om resor och coronaviruspandemin

Föräldrakvällar och samtal om planer för småbarnspedagogik

 • Några större gemensamma tillställningar ordnas inte om det inte är möjligt att ta hänsyn till faktorer som gäller avstånd och hygien.
 • Vasa stads småbarnspedagogik överväger nya sätt att ordna möten, såsom föräldrakvällar utomhus eller med hjälp av distansförbindelser.
 • Vid samtalen om planer för småbarnspedagogik beaktas avstånd och hygienanvisningarna. Även möjligheter att ordna samtalen med hjälp av distansförbindelser övervägs.

Publicerad: 14.08.2020