Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Reparationerna av gatubelysningen begränsas på grund av inbesparingarna

På grund av de inbesparingsmål som är uppställda för Vasa stads kommunteknik måste också servicen och underhållet av gatubelysningen begränsas. Under resten av år 2019 byts och repareras inte längre några enskilda lampor.

Korsningsområdena är undantag liksom även skyddsvägarna vid skolorna, daghemmen och i stadskärnan, där lampor byts och repareras normalt.

Publicerad: 17.10.2019