Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Terveyskeskuksen odotustila

Artikelkategorier: Nyheter

Säsongsinfluensavaccinationer hösten 2019

Avgiftsfria influensavaccin i Vasa ges till alla barn i åldern 6 månader - 6 år, gravida kvinnor, alla som på grund av sin sjukdom eller medicinering hör till riskgrupperna, alla som har fyllt 65 år, de män som tillträder militärtjänstgöring samt kvinnor som frivilligt tillträder militärtjänstgöring.

Vi ber er beakta de givna tidpunkterna för att undvika trängsel. Vuxna vaccineras på de egna hälsostationerna. Gravida vaccineras i samband med uppföljningsbesöket på mödrarådgivningen.

FPA-kortet bör uppvisas vid anmälan. Efter vaccineringen är det 15 min. uppföljning vid mottagningen.

Vaccinationstider

TIS 3.12.19 kl. 9.00-13.00, A-G
TIS 3.12.19 kl. 13.00-17.30, H-L
ONS 4.12.19 kl. 13.00-17.30, A-L

TIS 10.12.19 kl. 9.00-13.00, M-S
TIS 10.12.19 kl. 13.00-17.30, T-Ö
ONS 11.12.19 kl. 13-00-17.30,M-Ö

Vaccinet ges åt vuxna intramuskulärt i överarmen. Vänligen beakta detta vid val av kläder.

Barn i 6 månaders – 6 års ålder vaccineras på rådgivningarna                           

FRE 15.11.19 kl. 8.00-14.00, A-L
FRE 22.11.19 kl. 8.00-14.00, M-Ö

Barn i 6-23 månaders ålder får vaccinet i låret eller överarmen. Barn i 2 – 6 års ålder får vaccinet som nässpray eller som injektion.

För barn i åldern 6 månader – 6 år, som vaccineras för första gången, rekommenderas två vaccinationsdoser med 4 veckors mellanrum för att få tillräckligt skydd. Tidpunkten för den andra vaccinationen ges i samband med den första vaccinationsgången. Barn i åldern 24 månader – 6 år som får vaccinet som nässpray får bara en dos (1 vaccinationsgång).

 

Lillkyro hälsostation (vaccinering vid rådgivningen)

TIS 26.11.19 kl. 8.15-15.00
MÅN 2.12.19 kl. 8.15-15.00
FRE 13.12.19 kl. 8.15-12.00

 

Elever och studerande

De elever inom den grundläggande utbildningen, som hör till någon av riskgrupperna, vaccineras vid skolhälsovården med separat begäran av föräldrarna eller också kan föräldrarna ta barnen med sig till hälsostationerna under de allmänna vaccinationsdagarna.

De studerande, som ingår i riskgrupperna, vaccineras på hälsostationerna under de allmänna vaccinationsdagarna enligt boendeområden eller med separat begäran vid studerandehälsovården. Social- och hälsovårdens studerande vaccineras vid läroanstalterna.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets instruktioner är följande grupper berättigade till det avgiftsfria influensavaccinet

 • alla som har fyllt 65 år
 • gravida kvinnor
 • alla barn i åldern 6 månader – 6 år
 • alla över 6 månader som på grund av sin sjukdom eller medicinering hör till riskgrupperna.
 • de män som tillträder militärtjänstgöring samt kvinnor som frivilligt tillträder militärtjänstgöring
 • närstående till nyfödda barn (barn under 6 månader)
 • närstående till personer i riskgruppen för allvarlig influensa
 • studerande inom social- och hälsovård


De medicinska riskgrupperna

Patienter med kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, kronisk leversjukdom, uremi, kronisk neurologisk sjukdom, leukemi, övriga elakartade blod- och benmärgssjukdomar, bristfällig binjurebalkfunktion samt eftervård vid organtransplantation eller vävnadstransplantation som är på regelbunden läkarkontroll.

De personer som är utsatta för allvarlig influensa är åldringar, personer som ingår i de medicinska riskgrupperna, gravida och barn i amningsålder.

Dessutom är hälsovårdspersonalen som sköter om infektionspatienter samt infektionskänsliga och åldersstigna patienter berättigade till vaccinet. Du kommer väl ihåg att kontrollera ifall du får vaccinet via din företagshälsovård. I annat fall ges vaccinet under de allmänna vaccinationsdagarna i arbetstagarens hemkommun.

Personer som inte hör till nämnda grupper köper vaccinet från apotek med recept av läkare.

Under influensasäsongen 2019 – 2020 används inom vaccinationsprogrammet 

 • VaxigripTetra-vaccinet för alla från och med sex månaders ålder
 • Fluenz Tetra -nässprayvaccinet för barn i åldern 24 månader – 6 år

Vacciner ger skydd mot epidemier som förorsakas av följande virus

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 -liknande virusstam
  A/Kansas/14/2017 (H3N2) -liknande virusstam
  B/Colorado/06/2017 -liknande virusstam (Victoria-härstamning)
  B/Phuket/3073/2013 -liknande virusstam (Yamagata-härstamning)

Mera information: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 

Hälsostationerna

Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26, Vasa, tfn 06 325 1666

Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4 (2 vån.), Vasa, tfn 06 325 1703, 06 325 1770

Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5, Vasa, tfn 06 325 1711

Korsnästågets hälsostation, Fräsargatan 2, Vasa, tfn 06 325 1691

Lillkyro hälsostation, Lillkyrovägen 18, Lillkyro, tfn 06 325 8500, barnrådgivning tfn 06 325 8507 och 06 325 8566, tel.tid kl. 10.30-11.30

 

En rullstolspatient får använda social- och hälsovårdstaxi då denne åker för att bli influensavaccinerad. Vaccinationen är förebyggande verksamhet och ingår inte i de ersättningar FPA betalar.

 

Publicerad: 10.10.2019