Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Pyöräily lapsi kyydissä

Artikelkategorier: Nyheter

Promenadcentrum och cykelvägarna vill man utveckla

Vid sitt möte 5.10.2020 behandlade stadsstyrelsen bl.a. projekt där promenadcentrum samt lättrafikleden utvecklas.

Tekniska nämnden föreslog för stadsstyrelsen att Kommuntekniken ansöker om statsunderstöd för att genomföra två olika projekt.

Det första projektet Förbättrande av resecentrets nåbarhet till fots och med cykel är en del av utvecklandet av promenadcentrum. Målet är att omvandla partiet mellan Storalånggatan och Bangatan på Hovrättsesplanaden helt och hållet till gågata. Genom detta vill man ge mera rum för lättrafiken, förbättra förhållandena för dem som promenerar och cyklar samt freda området från fordonstrafik. I och med projektet byggs på Bangatan en cirkulationsplats och ett parkeringshus för cyklar. Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till 1 240 000 euro, och av detta belopp ansöks om statsunderstöd för 50 procent, dvs. 620 000 euro.

I det andra projektet, som består av två delar, Kvalitetskorridor för cykling mellan Gerby och centrum förbättras förhållandena för cykling från Gerby till centrum. I den första delen omvandlas Villavägen till en cykelgata, varvid gatan får en separat trottoar samt en gemensam körbana för bilister och cyklister. I den andra delen byggs en högklassig cykel- och gångled till Metviksstranden. Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till 1 290 000 euro, och av detta belopp ansöks om statsunderstöd för 50 procent, dvs. 645 000 euro.

Stadsstyrelsen beslutade godkänna att kommuntekniken ansöker om statsunderstöd
för genomförande av projekten.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 09.10.2020