Förbigå menyn
Vaalea rakennus osoitteessa Kirkkopuistikko 23

Artikelkategorier: Nyheter

Klaara flyttar till Kyrkoesplanaden 23

Publicerad: 8.10.2021

Ungdomsstationen Klaara flyttar 18–20.10 till Kyrkoesplanaden 23, som ligger nästan mittemot de nuvarande lokalerna. De nya lokalerna finns i en våning och betjänar bättre än de nuvarande lokalerna, eftersom behovet av mentalvårdstjänster bland ungdomar och vuxna och antalet klienter ökade med upp till en femtedel i våras.

Under flytten från måndag till onsdag 18–20.10 har Klaara ingen klientmottagning och telefontrafiken är stängd. Du kan 18–20.10 vara i kontakt med ungdomsstationen Klaara per e-post nuorisoasema@vaasa.fi eller via e-tjänsten på adressen www.vaasa.fi/sv/klaara. Efter flytten fortsätter Klaaras verksamhet normalt från 21.10 i de nya lokalerna. Telefonnumren är de samma som tidigare.

– En flytt blev aktuell när lokalerna på Kyrkoesplanaden 23 blev lediga och de nuvarande lokalerna på Kyrkoesplanaden 28 börjar bli för små då personalmängden ökar. De nuvarande lokalerna har galant betjänat Klaara under 20 år, säger serviceenhetens chef Jaana Kurki.

Det ökade klientantalet har tillgodosetts med nya anställda, med beslutsfattarnas hjälp

Behovet av mentalvårdstjänster bland ungdomar och vuxna har hållits på en jämn nivå under flera år, men våren 2021 ökade behovet och efterfrågan med upp till en femtedel jämfört med föregående år.

– Vi märkte att personalresurserna var otillräckliga sett till klienternas behov. Detta syntes som ett ökande klientantal, en fördröjning av påbörjandet av vården och längre tid mellan klientbesöken. Lyckligtvis har vi fått hjälp av beslutsfattarna för att förbättra situationen, bekräftar Kurki.

På social- och hälsovårdsnämndens möte 18.5.2021 behandlades ett förslag till tilläggsanslag för anställning av en visstidsanställd sjukskötare eller socialhandledare till Ungdomsstationen Klaara och Centret för mental- och beroendevård Horisonten, en anställd/enhet. Beslutsfattandet fick stöd av informationen om att statsunderstöd riktas på mentalvårdsarbetet. Förslaget gick 31.5.2021 till stadsstyrelsen samt 14.6.2021 till stadsfullmäktige och det godkändes.

– Efter det snabba beslutet lyckades även rekryteringsprocessen väldigt bra och vi fick utmärkta anställda som förstärkning inom mentalvårdstjänsterna för ungdomar och vuxna. I sin helhet var processen snabb och visade vikten av samarbete med myndigheter och politiska beslutsfattare samt av gemensamma värderingar. Man vill se mental hälsa som en gemensam resurs och individernas grund för ett bra liv, tackar Kurki glatt.

Ungdomsstationen Klaara