Förbigå menyn
lapsi hiekkalaatikolla

Artikelkategorier: Nyheter

Kommuntillägget till hemvårdsstödet fortgår till och med 31.7.2020

Stadsstyrelsen beslutade 26.8 att kommuntillägget till hemvårdsstödet slopas som en del av helhetspaketet från stadens samarbetsförhandlingar. Slopandet av stödet medför en besparing på cirka 500 000 euro åren 2020–2021, vilket stadens ekonomiska situation kräver. Nämnden för fostran och undervisning beslutar vid sitt möte 2.10 hur och med vilken tidtabell beslutet verkställs.

Vasa stads tf direktör för småbarnspedagogik Merja Martin föreslår för nämnden för fostran och undervisning att utbetalningen av kommuntillägget till hemvårdsstödet ska upphöra stegvis inom Vasas småbarnspedagogik. Stödet upphör inte ännu vid årsskiftet, utan fortgår till och med 31.7.2020. Då får föräldrarna tid att planera sin familjs behov av och arrangemang i fråga om småbarnspedagogiken.

Enligt det förslag som ska ges till nämnden betalas alla tillägg som stämmer överens med redan beviljade beslut till och med 31.7.2020. Också nya ansökningar tas emot, men utbetalningen av tillägget upphör för alla 31.7.2020.

Stadsfullmäktige behandlar ärendet ännu i november i samband med att budgeten för år 2020 behandlas.

Kommuntillägget betalas numera i ett fåtal kommuner

Kommuntillägget till hemvårdsstödet är en förmån som kommunen frivilligt betalar föräldrar som sköter sina barn, som är under 2 år, hemma efter att föräldrapenningsperioden tagit slut. Från och med år 2015 har 200 euro per månad betalts i kommuntillägg till hemvårdsstödet i Vasa.

– Vasa stad har varit en av de få städer, där kommuntillägget ännu har betalts. I största delen av städerna har det redan upphört. Ett skäl torde vara att regeringen med olika åtgärder har strävat efter att barnen i större utsträckning ska omfattas av småbarnspedagogiken. Avgifterna för småbarnspedagogiken har sänkts, den subjektiva vårdrätten begränsas inte längre och gruppstorlekarna minskas från 1.8.2020, berättar Martin.

Publicerad: 26.09.2019