Förbigå menyn
Jalkapalloilijoita Botniahallissa

Artikelkategorier: Nyheter

Konstgräsplan till Sandvikens idrottsområde

Publicerad: 12.9.2022

Stadsstyrelsen behandlade under sitt möte 5.9.2022 bland annat beviljandet av bidrag för konstgräsplanen.

Vasa IFK söker om bidrag hos Vasa stad för byggande av en ny konstgräsplan (Kamratvallen 3) och till den anslutande servicebyggnad, läktare samt parkeringsplats.

Vasa IFK har ett arrendeavtal på ett 12 600 m2 stort område med Vasa stad. Arrendeområdet är centralt beläget inom Sandvikens område. På området finns även i övrigt mycket motions- och idrottsverksamhet.

För fotboll finns inom staden för tillfället 3 planer som är i utmärkt skick och 2 mindre konstgräsplaner samt privatägda planer som är i bra skick. Därtill finns totalt ca 20 naturgräsplaner i användning, av vilka hälften till dimensionerna är tillräckliga för matchverksamhet.

Färdigställandet av en ny plan skulle i någon mån minska trycket på de övriga fotbollsplanerna som staden förvaltar. Beviljandet av ett bidrag förutsätter att den nya planen ska vara avgiftsfritt i skolornas bruk för gymnastikundervisning på separat överenskommet sätt.

Stadsstyrelsen har beslutat att bevilja Vasa IFK 50 000 euro för projektet Kamratvallen 3. Bidraget reserveras i budgeten år 2023.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.