Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tillbaka till ingångssidan Till ingångssidan

KultTour 1/2021, ledare - Kulturens inverkan på lyckan

Publicerad: 23.2.2021

Kulturen kännetecknas av både materiella och andliga produkter. Byggnader, fabriker, vägar, odlingar och konstverk är viktiga, men bäst beskrivs kulturen med dess förmåga att främja välbefinnande och lycka.  

En bra kultur berikar, befriar, motiverar, stöder och vårdar, medan en dålig igen berövar, tvingar, utesluter, skapar ångest och sjukdom. Kulturens kvalitet beskrivs av hur bra den sköter om sina svagaste medlemmar. För det behövs materiellt, socialt och psykologiskt stöd från de gemensamma resurserna. En människocentrerad kultur stärker människornas naturliga empati och ger dem möjligheter att ge hjälp och stöd. En kultur som betonar allas värde tar kraftigt avstånd från diskriminering och dåligt bemötande av en medmänniska.   

En bra kultur värdesätter de egenskaper som bidrar till att främja människornas välbefinnande och lycka. Sådana är till exempel rättvisa, ansvarsfullhet, tacksamhet, välvillighet, tolerans och måttfullhet. Då dessa uppskattas, hjälper de i situationer där kulturen står inför gemensamma utmaningar. En sådan är idag coronaviruset, vars negativa följder inte får bli en börda som bara vissa människor måste bära. För att övervinna det förutsätts att förlusterna delas i sann gemenskapsanda. 

En bra kultur märks också i form av stöd för människors kreativitet, färdigheter och intressen. Vad skulle livet vara utan böcker, bibliotek och bokhandlar! Eller motionslokaler och leder, teatrar, museer och parker. Eller utan möjlighet att arbeta för gemensamma värdefulla saker. Vi är så vana vid de här fina sakerna att vi inte förstår att värdesätta dem tillräckligt. Förhoppningsvis lär vi oss av begränsningarna på grund av coronan hur viktiga de här sakerna är.  

Ett motto för en bra människocentrerad kultur är Moder Teresas uppmaning: Vi kan inte göra storverk, bara små gärningar med stor kärlek. 

 

Markku Ojanen 

Professor emeritus i psykologi vid Tammerfors universitet och meriterad lyckoforskare