Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Låna skridskor på biblioteket: en nyhet är hockeyskridskor för barn

Publicerad: 12.1.2022

Uppdaterad: 17.1.2022

På biblioteken i Vasa kan man låna idrottsredskap som lämpar sig för att röra på sig på vintern, såsom skridskor för barn, utfärdsskridskor och snöskor för vuxna.

En nyhet är att tio par ishockeyskridskor för barn i storleken 27-35 kan lånas. Idrottsredskapen har skaffats till biblioteket med stöd av Vasa stads idrottsservices projektfinansiering.

– Barn växer ju snabbt, och därför är det bra att få pröva på skridskor innan man fattar beslut om att köpa sådana. Det kan också finnas ett behov av skridskor på skolornas gymnastiklektioner, berättar hjälpledare Esa Myllylä vid Vasa stads idrottsservice.

Förutom skridskor för barn lånas det också ut fyra par utfärdsskridskor och sex par snöskor för vuxna.

Reservera i webbiblioteket och avhämta i ditt närbibliotek

Idrottsredskap kan lånas på huvudbiblioteket, Brändö bibliotek, Lillkyro meröppna bibliotek, Variska bibliotek och Träffpunkt Huudi i Roparnäs. För att få låna redskap behövs bara ett bibliotekskort.

Idrottsredskapen kan du också beställa t.ex. till ditt eget närbibliotek eller bokbussen, då du reserverar dem i webbiblioteket. Idrottsredskapen har två veckors lånetid.

Alla idrottsredskap hittar du i webbiblioteket med ämnesordet träningsredskap.