Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nainen kirjoittaa tietokoneella

Artikelkategorier: Nyheter

Lanseringsevenemang 26.1 för projektet personlig budget inom funktionshinderservice

Vid evenemanget presenteras projektet ”Ett liv på egna villkor”, som fokuserar på att utveckla och forma det lokala sättet att förverkliga personlig budget för personer med funktionsnedsättningar. Lanseringsevenemang anordnas som ett online-evenemang via Teams den 26.1.2021 kl. 13.30-15.30.

Med i evenemanget är social- och hälsosektornsdirektör Jukka Kentala och resultatområdeschef för socialarbete och familjeservice Erkki Penttinen från Vasa stad, projektkoordinator Iiro Toikka från Institutet för hälsa och välfärd och utvecklingschef Petteri Kukkaniemi från Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning. Evenemanget leds av projektchef Jessica Nygård.

– Inom projektet Ett liv på egna villkor kartläggs olika målgruppers behov och erfarenheter samt identifieras behovet av att utveckla och identifiera funktionshinderservice. Man genom PB-projektet har möjlighet att påverka framtidens funktionshinderservice, berättar utvecklingschef Tatu Karppinen.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Särskilt personer med funktionsnedsättningar önskas delta i evenemanget. Anmäl dig senast 22.1: vaasa.fi/ettlivpaegnavillkor.

Välkommen!

Publicerad: 14.01.2021