Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi leikkii pihalla

Artikelkategorier: Nyheter

På barns och ungdomars välmående satsas också i coronavirussituationen

Vid sitt möte 5.10 behandlade stadsstyrelsen bl.a. en fullmäktigemotion om ett välfärdspaket för barn och unga för att de ska klara sig i coronakrisen.

Fullmäktigeledamot Lotta Alhonnoro (Gröna) har lämnat in en fullmäktigemotion, där det föreslås att Vasa stad ska satsa på barns och ungas välfärd för att minimera effekterna av coronakrisen. I motionen föreslås det tilläggsresurser för undervisningen, stödet för elevvården, rådgivningarna och stödet till familjerna samt mentalvårds- och missbrukarservicen för hösten 2020 och om situationen kräver det, också i budgetarna för kommande år.

Nämnden för fostran och undervisning svarar att inom Vasa stads småbarnspedagogik och grundläggande utbildning verkar man enligt den fastställda budgeten också hösten 2020. Undervisningsministeriet och den lokala förvaltningen för den grundläggande utbildningen har gett skolorna direktiv att kartlägga eventuella stödbehov som orsakats av de exceptionella förhållandena redan under slutet av våren och när det nya läsåret började. Inom den grundläggande utbildningen har coronaunderstöd använts och kommer att användas för bl.a. stödundervisning, specialundervisning och elevhandledning samt för anställning av resurslärare.

Social- och hälsovårdsnämnden svarar för sin del att inom social- och hälsovårdssektorn utvecklas servicen för barn, unga och familjer på ett yrkesövergripande sätt med hjälp av såväl budgeten som projektansökningar. För familjerna har bl.a. handlednings- och rådgivningstelefonservicen och chat-servicen utökats och anställda inom småbarnspedagogiken har tillfälligt placerats i familjearbetet.

Motionen ska ännu behandlas av stadsfullmäktige.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 09.10.2020