Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Lättnader i avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten

I Vasa beviljas gottgörelser för avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 inom den grundläggande utbildningen om barnet är hemma i distansundervisning.  De elever som deltar i närundervisning har fortfarande även rätt till morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Enligt regeringens beslut har alla elever i åk 1-3 rätt att delta i närundervisning.  En stark rekommendation är dock att eleverna studerar hemma på distans om det bara är möjligt för familjerna.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i åk 1-2 och för elever i andra årskurser med rätt till särskilt stöd.  Gottgörelse beviljas för avgifterna som uppbärs för verksamheten om barnet är hemma.

Det finns två gottgörelseperioder, 18-31.3 och 1-13.4. Av månadsavgiften tillgodoses 50 procent, om barnet är hemma hela perioden i fråga.  Barnet kan vara frånvarande från verksamheten antingen en period eller båda perioderna utan avbrott.

Gottgörelsen syns i fakturan för mars och/eller april.

Elever som deltar i närundervisningen har rätt till morgon- och eftermiddagsverksamhet

De elever som deltar i närundervisningen har fortfarande även rätt till morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Om vårdnadshavarna vill säga upp barnets plats inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, måste detta görs skriftligen (apip@edu.vaasa.fi). Uppsägningstiden är minst en månad.  Faktureringen fortsätter till fullt belopp (eller 50 % beroende på användningstiden) fram till slutet av den hela månad som följer på uppsägningsmånaden.

Om stadsrådet beslutar om att undantagsförhållandena fortsätter efter 13.4.2020, fattas ett nytt beslut om gottgörelse för avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Information om coronaviruset

Publicerad: 26.03.2020