Förbigå menyn
Yrittäjät aamukahvilla valtuustosalissa

Artikelkategorier: Nyheter

Livlig diskussion om konkurrensutsättning och investeringar på morgonkaffemöten med företagare

Vasa stads och företagarnas gemensamma morgonkaffemöten fortsatte 28.11 med temat investeringar. Det fördes också en bra diskussion om konkurrensutsättning.

Stadens upphandlingschef Pekka Liukkonen öppnade diskussionen med att berätta om de planer, med hjälp av vilka man har börjat utveckla upphandlingsverksamheten. Till exempel med företagarna har samarbete inletts, vars syfte är att effektivera och intensifiera dialogen mellan stadens upphandlingsverksamhet och företagarna.

– När man talar om nästa års investeringar är det bra att en sådan här diskussion ordnas för företagarna i god tid. Syftet är att möjliggöra en dialog kring investeringsprojekten och även erbjuda förhandsuppgifter om kommande konkurrensutsättningar, sade Liukkonen.

Stadens ekonomidirektör Jari Karjalainen presenterade innehållet i budgetförslagets investeringsdel för nästa år (Investeringar 2020).

– Fullmäktige fastställde budgetförslaget för en och en halv vecka sedan, så de första anbudsförfrågningarna till företagarna är säkert snart på väg. I investeringsförslaget finns det många sådana anskaffningar som kommer att konkurrensutsättas, säger Karjalainen.

Beaktande av den lokala aspekten vid konkurrensutsättning

Företagarna var speciellt intresserade av hur den lokala aspekten tas i beaktande vid konkurrensutsättningen. Företagarna hade både bra och dåliga erfarenheter av saken, och ämnet väckte mycket diskussion.

– I regel eftersträvas att ta den lokala aspekten i beaktande. Vi har diskuterat ämnet en hel del, men saken kräver ännu mer dialog och arbete tillsammans med företagarna, sade Liukkonen.

På Vasa stads webbsidor och Vasa Företagares sidor finns uppgifter om både pågående och planerade konkurrensutsättningar. Staden vill gärna ha gemensam diskussion med företagarna redan i förväg. Av företagarna hoppas man speciellt få synpunkter på konkurrensutsättningens innehåll.

– Även vi företagare har saker vi kan förbättra, t.ex. när det gäller framförhållning och diskussionsdeltagande, påminner Vasa Företagares ordförande Katja Rajala.

Upphandlingsmentorer som stöd

Vasa Företagare har upphandlingsmentorer som hjälper företagare t.ex. med att gå igenom anbudsförfrågningar och upprätta anbud. Servicen är gratis.

– Vi har erfarna sakkunniga som upphandlingsmentorer. Många företagare kämpar med samma saker, så det lönar sig att modigt begära hjälp och använda den. Också företagsmentorer lönar det sig att använda sig av. Den här servicen får man mer information om från Vasa Företagares kontor eller på webbsidorna, säger Vasa Företagares verksamhetsdirektör Mari Pohjanniemi-Kivi.

Vasa stad och Vasa Företagare har under de senaste åren intensifierat sitt samarbete bl.a. med en utvecklingsgrupp och med morgonkaffemöten med företagarna. Morgonkaffemötena fortsätter på våren 2020.

Ytterligare uppgifter om samarbetet:

-Utvecklingschef Nina Hautio (Vasa stad)
tfn 040 735 6737, nina.hautio@vasa.fi

Verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi (Vasa Företagare)
tfn. 050 911 2208, mari.pohjanniemi-kivi@yrittajat.fi

Publicerad: 04.12.2019