Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Lapset leikkii

Artikelkategorier: Nyheter

Nämnden: de öppna daghemmen läggs inte ned

Nämnden för fostran och undervisning beslutade vid sitt möte 4.3 att Vasa stads öppna småbarnspedagogik inte läggs ned. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsstyrelsen 16.3.

Småbarnspedagogiken måste i år liksom stadens övriga sektorer spara 2,05 procent av sina verksamhetsutgifter.

Enligt förslaget från direktören för småbarnspedagogik hade en del av besparingarna kunnat åstadkommas genom en nedläggning av den öppna småbarnspedagogiken. Besparingen hade uppgått till cirka 377 400 euro på ett år. Den öppna småbarnspedagogiken är ingen lagstadgad verksamhet, såsom övrig småbarnspedagogik vid daghem och familjedagvård.

Ärendet går vidare till behandling i stadsstyrelsen 16.3.2020.

I Vasa finns för närvarande fyra öppna daghem, som ligger i centrum, Gerby, Roparnäs och Korsnäståget.

Publicerad: 05.03.2020