Förbigå menyn
Kesätyöntekijä kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Artikelkategorier: Nyheter

Nästan 500 unga jobbade i sommar hos staden

Publicerad: 12.9.2022

Uppdaterad: 22.9.2022

Vasa stad sysselsatte totalt 486 unga sommaren 2022. De olika arbetsuppgifterna var 56: bland de mest populära fanns uppgifterna som hjälpledare och assisterande parkarbetare.

Den respons som varje år samlas in av Vasa stads sommarjobbare har varit positiv: största delen är av den åsikten att sommarjobbet har motsvarat förväntningarna och känts meningsfullt. Tack får också de trevliga arbetskamraterna.

Joel Pape tillbringade sommaren som arbetstränare för ungdomar med särskilda behov. Pape, som studerar pedagogik, inspirerades av de betydande möten som han hade med ungdomar med särskilda behov, och av dem fick han också värdefull erfarenhet med tanke på sitt kommande arbetsliv. I sommar har 25 ungdomar med särskilda behov jobbat vid olika enheter inom Vasa stad.

– Det var fint att se när ivriga och motiverade ungdomar med särskilda behov arbetade. Jag är överraskad och väldigt imponerad av hur mycket värdefullt och viktigt arbete det görs på staden för att långtidsarbetslösa, personer som löper risk för marginalisering och personer i behov av särskilt stöd ska komma in i arbetslivet och bli aktiva aktörer i samhället, berättar Pape.

Milla Joensuu, som studerar vid Vasa yrkeshögskola, jobbade i sommar som ingenjörspraktikant vid Kommuntekniken. I sitt arbete fick Joensuu uppleva hur man konkret kan vara med och utveckla Vasa stad.

– Jag sökte arbetsplatsen, eftersom jag ville ha arbete i min egen bransch och hade hört mycket bra om organisationen Vasa stad, säger Joensuu.

Lara Silander, som studerar informationsvetenskap på universitet, tillbringade sin sommar som servicebiträde på bibliotekstjänster. Silander, som är intresserad av biblioteks- och kulturbranschen, berättar att hon under sommaren i arbetet har lärt sig mer än under ett års studier, för arbetet är väldigt praktiskt. Lara har trivts i arbetet så bra att hon gärna också på nytt skulle komma och arbeta på staden.

– Det besvärliga som vi behandlar under kurserna är ändå alldeles enkelt när man stöter på det i praktiken, konstaterar Silander.

Sofia Råholm har precis tagit studenten och drömmer om att arbeta som lärare eller på ett daghem. Råholm, som arbetade som daghemsbiträde i juni, upplevde att det är allt annat än tråkigt att arbeta med barn.

– Det finns inga tråkiga stunder på ett daghem när man hela tiden får se efter barnen och vara med och leka. Det rymdes många skratt och trevliga stunder under dagarna, minns Råholm.

Vasa stad är en av de största sysselsättarna i regionen och erbjuder varje år hundratals unga och studerande i åldern 14–26 år sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns på daghem, inom grönområden, på bibliotek och museer.

För sommarjobb söktes i år bland annat idrottskompisar, some-ambassadörer, sommarbibliotekskompisar och daghemsbiträden. Nästa ansökningsomgång för sommarjobb ordnas i februari 2023.

Läs flera berättelser av sommarjobbarna här: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/karriarberattelser/sommarjobbare-berattar/