Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Lapset tietokoneilla

Artikelkategorier: Uutiset

Nästan 98 % av eleverna inom den grundläggande utbildningen i Vasa deltar i distansundervisning

I Vasa har vårdnadshavarna ansvarsfullt följt regeringens anvisningar om distansundervisning.  Måndag 23.3 var 97,6 procent av de totalt 5 750 eleverna inom den grundläggande utbildningen i Vasa i distansundervisning, dvs. gick i skola hemifrån.

Regeringen ändrade sina riktlinjer om 1-3-klassisternas rätt till närundervisning på fredag 20.3. I Vasa ökade dock antalet yngre elever i närundervisning bara lite på måndag.

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen fanns 47 elever på plats förra veckan och 83 elever på måndag. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen fick 40 elever närundervisning förra veckan och på måndag 55 elever.

– Det totala antalet elever i skolorna med åk 1-6 och med åk 7-9 i Vasa är 5 750, av vilka 2,4 % deltar i närundervisning, säger skoldirektör Kari Nummela som ansvarar för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Det viktigaste är direkt kontakt med varje elev

Enligt Nummela varierar antalet elever som deltar i närundervisning en aning enligt skola och dag, bland annat beroende på föräldrarnas arbetsskift.  I Vasa finns det dock i nuläget även skolor med åk 7-9 som inte alls har några elever i närundervisning.

– Situationen i närundervisningen är bra, en del lärare arbetar på distans, andra arbetar i skolan.  Alla lärare får stöd av skolornas egna digitutorer och ansvariga för datatekniken, säger Marianne West, som är skoldirektör för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Distansundervisning kan genomföras på många olika sätt med olika verktyg beroende på elevernas ålder, lärarens färdigheter och skolans apparatbestånd.

– Vissa använder huvudsakligen programmet Teams, andra Wilma eller Whatsapp.  Det viktigaste är att man på ett eller annat sätt får kontakt med varje elev under skoldagen, i sista hand fast per telefon, säger Nummela.

Enligt Nummela har det kommit viss respons från både elever och vårdnadshavare, bland annat om mängden skolarbete.

– Vi hittar säkert rätt nivå på mängden skolarbete också, bara vi kommer igång ordentligt.

Information om coronaviruset

Publicerad: 24.03.2020