Förbigå menyn

Information om coronaviruset

ikäihmisten liikunta

Artikelkategorier: Nyheter

Nationellt nätverk för ledande av seniorservice har inrättats – i samarbete sökas efter lösningar

Publicerad: 14.5.2021

Kommunförbundet har inrättat ett nytt nationellt nätverk för ledande av seniorservicen. De ärenden som behandlas i nätverket stiger kraftigt fram från aktuella teman inom seniorservicen. I arbetet sätter man sig målinriktat i ärendehelheter såsom seniorernas servicebehov, förbättrande av kvaliteten på seniorservicen samt tillgången till personal inom seniorservicen.

Som nätverkets ordförande fungerar resultatområdesdirektören för seniorservice Eija Tolonen från Social- och hälsovården i Kajanaland och som viceordförande fungerar Leif Holmlund, resultatområdesdirektör för hem- och anstaltsvården i Vasa stad. Holmlund fungerar även som sektordirektör för seniorservice inom Österbottens välfärdssamkommun.

– Det är fint att tillsammans med Kommunförbundet och de andra medlemmarna i nätverket få vara med att utveckla och dra riktlinjerna för seniorservicen i Finland så att de ska bli likvärdiga oberoende av bostadsort, gläder sig Holmlund.

I Vasa stadsstrategi ingår som väsentlig del att trygga välfärden i alla skeden av livet genom högklassig basservice som finns nära till hands.

Tilläggsarbetskraft och bättre service som mål

Ett ökat framförande av olägenheter offentligt och en liten synlighet för kvalitetsarbetet påverkar för sin del förutom medborgarnas förtroende för seniorservice och att söka sig till branschen även uppskattningen för hela branschen. Tillgången till social- och hälsovårds- och således även seniorservicepersonal är redan nu mycket utmanande i hela Finland. Närverket för seniorservice utmanar nu alla aktörer med i samarbete för att förbättra och hitta lösningar för att göra branschen mer lockande och förbättra tillgången till personal.

Nätverket för ledande av seniorservice samt dess medlemmar vill för sin del aktivt vara med och hitta resurser och lösningar till utmaningarna i samarbete med olika aktörer. Syftet med nätverket är att ta ställning i aktuella ärenden i det åldrande Finland samt i de ärenden som berör seniorservicen, att i ett så tidigt skede som möjligt påverka beredningen på nationell nivå och att fungera som ett kommunnätverk för att förverkliga det nationella åldersprogrammet.

– Detta nätverk kom just i rätt tid och för ett behov.  Vi som arbetar med seniorer kommer åt att diskutera tillsammans och genom Kommunförbundet påverka de nationella riktlinjerna för att förbättra seniorservicen, sammanfattar Holmlund.