Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Ungdomsfullmäktige tog fram idéer till konkreta försök

Hur ska ungdomsfullmäktige kunna erbjuda det bästa åt unga i Vasa under nästa år? Det här behandlades vid en tankesmedja som ordnades av stadsutvecklingen och samtidigt förädlades idéerna så att de blev mer konkreta. Idéerna presenterades vid ett pitchningsmöte 3.10 inför en talrik grupp åhörare.

Gemensamma filmkvällar för unga, möjlighet att delta i museernas programinnehåll genom teman som intresserar unga eller olympiad i skolorna, där det finns grenar både för allvar och för lek. Det här var en del av de idéer som de unga utvecklat, vilka kunde testas i samarbete med olika parter.

Speciellt beröm fick de stora utmaningarna och de föreslagna lösningarna till dem som fanns bakom de idéer som de unga lyft fram.

– ​Nu har ni nått pudelns kärna, eftersom ett socialt och kulturellt kapital förebygger ojämlikhet och utslagning, berömde stadsfullmäktigeledamot Aino Akinyemi, som också fungerar som en inofficiell fadder för ungdomsfullmäktige och var en av sparrarna på mötet.

Idéerna förutsätter ännu fortsatt förädling i någon mån, med de fick ett positivt mottagande bland åhörarna. På plats fanns bl.a. museernas chef för publikarbetet Jenni Niemi, skoldirektör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen Kari Nummela, trafikplanerare Tomi Kaunismäki, Valter Lidsle  som ansvarar för Ritz biografverksamhet samt mångsysslaren inom evenemangsarrangemang Timo Tiilikka.

Olika möjligheter att gå vidare diskuterades ivrigt under kvällen och tips framfördes.  Till exempel museet inbjöd på samma gång de unga till planeringsbordet för att utveckla ett intressant program.

Ett nytt sätt att agera intresserar

En impuls för en ny form att agera var möjligheten att följa universitetsstuderandes arbete senaste vår på ett s.k. innovationsläger, vilket stadsutvecklingen ordnade som en del av Stay in Vaasa-försöket.

– Enligt min åsikt är konceptet mycket bra för stadens utveckling. Processen är klar och snabb. Många mycket goda idéer har kommit in och av dem börjar man genomföra de bästa, kommenterar ungdomsfullmäktiges ordförande Kirill Helsing.

Ungdomsfullmäktige har länge varit en aktiv aktör och man har under årens lopp fått mycket till stånd.

– Det är viktigt att ge tid för nya idéer och visioner. Ett sådant här tillfälle ger medlemmarna i ungdomsfullmäktige ett ypperligt tillfälle att fundera över vad man vill göra och påverka. Samtidigt får de utveckla sitt samarbete med stadens olika aktörer, säger koordinatorn för ungdomsärenden Anne-Mari Ikola.

Idéer:​

  • Uthyrning av elsparkbrädor till alla Vasabor
  • Filmkvällar på Ritz för aktivering av unga och förebyggande av utslagning
  • Skololympiad Ungdomsfullmäktiges samarbete med museerna och intressantare museer för unga
  • Gemensamma stadsfestivalen

Publicerad: 21.10.2019