Förbigå menyn
Opettajat käytävällä

Artikelkategorier: Nyheter

Ny tjänst underlättar vikarieanskaffning till skolor i Vasa

Publicerad: 14.3.2023

Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning har börjat använda en centraliserad tjänst för vikarieanskaffning. Den nya tjänsten gör ansökningsprocessen smidigare och underlättar arbetet för rektorerna och de som söker vikariat. Vikarier behövs kontinuerligt för såväl klasslärare som ämneslärare och speciallärare.

Den centraliserade tjänsten för vikarieanskaffning genomfördes som pilotverksamhet i två skolor under hösten 2022. Erfarenheterna var positiva, och nu har tjänsten börjat användas i alla finskspråkiga skolor för grundläggande utbildning i Vasa.

– Tidigare har varje skola skött vikarieanskaffningen på sitt eget sätt. Den centraliserade vikarieförmedlingstjänsten gör ansökningsprocessen smidigare och underlättar både för de rektorer som rekryterar och de personer som söker vikariat, säger rekryteringsansvariga Anne Lindell.

Vikarier behövs för klasslärare, ämneslärare och speciallärare. Vikariatens längd varierar mellan en dag till några veckor, och behovet av vikarier finns under hela året. Ett kortvarigt vikariat kan ofta också leda till ett längre vikariat.

– Vikariat är en lysande möjlighet för till exempel studerande att utöka arbetserfarenheten, bekanta sig med den grundläggande utbildningens olika enheter och förtjäna pengar, tipsar Lindell.

Man anmäler sig som vikarie via Kuntarekrys ansökningsmeddelande. Efter det här kontaktar rekryteraren sökanden och kommer överens om en intervjutid.  När sökanden är godkänd som vikarie så kommer vikarieerbjudandena via textmeddelande.

– Vikariebehovet både till skolor och daghem är fortgående hos oss, så vi läser ansökningarna kontinuerligt och kontaktar utan dröjsmål sökanden för att komma överens om en intervju. När vikariaten tillsätts tar vi också studerande i beaktande samt personer som har arbetserfarenhet av branschen. För vikariaten krävs inte alltid behörighet, utan vi bedömer vikariens lämplighet från fall till fall beroende på uppgiften och arbetsförhållandets längd, säger rekryteraren Aura Kiikkala.

Inom Vasa stads småbarnspedagogik har centraliserad vikarieförmedling använts redan i flera års tid. Med samma blankett kan man söka som vikarie förutom till skolorna även till daghemmen.

Anmäl dig som vikarie via Kuntarekrys ansökningsmeddelande: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/perusopetuksen-sijaisuudet-vsa905-02-281-22/