Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Nya bostadsvåningshus på Korsholmsesplanaden 37–39

Publicerad: 10.12.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 29.11.2021 bland annat detaljplaneändring för Korsholmsesplanaden.

Stadsstyrelsen godkände ändringen av detaljplanen för Korsholmsesplanadens tryckerihörn.

Vid planändringen undersöktes förutsättningarna att riva Frams gamla tryckeri samt möjligheterna till nybyggnad för boende. Utgångspunkten är att utveckla trivseln på gårdsområdena och funktionaliteten på de tomter som detaljplaneändringen berör. Förslaget till ändring av detaljplanen och förslaget till tomtindelning var offentligt framlagda 20.10–18.11.2021.

Stadsstyrelsen godkände även markanvändningsavtalet med Koy Waasan Korsholmanpuistikko 37–39 och Arkta Kultti Oy. I markanvändningsavtalet kommer man överens om åtgärder i anslutning till genomförandet av planen och om markägarnas deltagande i kostnaderna för samhällsbyggande.

Avtalsområdet anvisas som kvartersområde för bostadsvåningshus där det finns 2 250 m2 vy bostadsbyggrätt. Därtill anvisas 100 m2 vy byggrätt för affärs- och kontorslokaler.

Studera detaljplanen här.

Detaljplaneändringen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.