Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kädet ikkunassa

Artikelkategorier: Nyheter

Nya sätt för distanskontakt vid serviceboendeenheterna för äldre

Besöksförbudet vid serviceboendeenheterna för äldre fortsätter i enlighet med regeringens bestämmelser. Vid enheterna har man hittat på olika kreativa sätt för invånarna att ha kontakt med sina anhöriga. De populäraste sätten är videosamtal samt högtalarsamtal genom glasfönster eller vid fönster.

Vid största delen av serviceboendeenheterna används samma metoder att hålla kontakt, det finns t.ex.  surfplattor för anhöriga, WhatsApp-meddelanden, bilder kan skickas samt traditionella telefonsamtal med anhöriga. Det kan finnas skillnader mellan servicehusen då det gäller att ordna trygga tillfällen eftersom byggnaderna är olika.

Surfplattorna för anhöriga används flitigt

Till alla småhem har skaffats bildtelefoner och med hjälp av dem kan anhöriga enligt  överenskommelse vara i kontakt med invånarna. Bildtelefonen, dvs. surfplattan har man därför börjat kalla för anhörigas surfplatta.

– Vi har i användning surfplattor för anhöriga och WhatsApp-samtal för att hålla kontakt. Anhöriga har också haft möjlighet att träffa servicehusets invånare så att de har stått bakom invånarnas fönster eller en glasdörr, beskriver Hemstrands serviceenhets chef Kirsi Vapaavuori-Koskela.

Även vid Brändös Pärla används surfplattorna för anhöriga flitigt.

– Vi har på vår Facebook-sida gjort reklam för surfplattorna för anhöriga och satt in ett telefonnummer, där tider för en gemensam stund med invånarna kan reserveras. Surfplattan har nu varit nästan två veckor i användning och hittills har antalet kontakttaganden varit ca 10-15. Surfplattorna för anhöriga har alltså hittat sin väg bland anhöriga, berättar Marjo Suutari chef för serviceenheten Brändös Pärla.

– Hos oss har träffar ordnats i huvudsak via en glasbalkong. Många av invånarna har en egen mobiltelefon och får många samtal. I aulan har det redan under en månad funnits en låda dit anhöriga och vänner kan lämna sina med namn försedda paket till invånarna, fortsätter Suutari.

Till alla enheter kan man föra kort och presenter till invånarna.

Kreativitet behövs

– Vid Bruksgården har man förutom surfplattor för anhöriga, telefonsamtal och meddelanden även utnyttjat huvuddörrens glasfönster så att träffarna med anhörig har skett tryggt. Skötarna har också med telefon tagit bilder på invånarna som de sedan har skicka till anhörigas mobiler, berättar serviceenhetens chef Virpi Jokinen.

Vid Brändös Pärla har egenvårdarna gjort vykort tillsammans med invånarna, som de själva har skrivit eller så har skötaren skrivit ner den äldres tankar och sedan har korten skickats till anhöriga.

– Vi tar gärna också emot förslag av anhöriga om olika sätt att hålla kontakt, önskar Eila Nyby tf. chef för serviceboende.

För en del av invånarna vid serviceboendeenheterna är distanskontakt svårt

En del äldre har svårt att förstå vad som är videosamtal eller så hör de dåligt i telefon. Men skötarna hjälper nog i dessa situationer allt efter behov.

– En del av dem som lider av någon minnessjukdom förväntar sig inte besök och en del av invånarna får inte så ofta besök annars heller t.ex. om deras anhöriga bor långt borta. En del av invånarna har undrat varför  deras anhöriga inte har besökt dem. Som tur har vi mycket trevlig verksamhet i serviceenheten för alla invånare, beskriver Fyrrykartanos enhetschef Riikka Saari.

I servicehusens småhem pysslar man med invånarna allt möjligt, bakar och sjunger och ordnar filmkvällar. Även på servicehusens avgränsade gårdsområden är man ute med invånarna utan gäster. Nu på våren har invånarna bland annat fått plantera blommor.

Även artister har uppträtt utanför husen. t.ex. utanför balkongen.

Publicerad: 15.05.2020