Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Odlingsmark utarrenderas i Lillkyro

De odlingsmarker som Vasa stad äger i Lillkyro utarrenderas för åren 2020–2024. Objekten kan sökas skriftligen med ett anbudsformulär fram till den 10 april.

I Lillkyro utarrenderas totalt 11 odlingsmarker på olika håll i kommunen. Ansökningstiden för odlingsmarkerna går ut den 10 april 2020 kl. 14.00.

Ladda ner anbudsformuläret på vaasa.fi/sv/odlingsmarker och lämna in det antingen per e-post till per.bengs@vaasa.fi eller i ett slutet kuvert till samserviceenheten i Lillkyro:

Lillkyro samserviceenhet
PB 5
66501 LILLKYRO
Märk kuvertet ”Arrendering av odlingsmarker 2020–2024”

Staden förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta inkomna anbud.

Information om och kartor över objekten som arrenderas ut samt anbudsformuläret finns på vaasa.fi/sv/odlingsmarker. Anbudshandlingar avseende de områden som arrenderas ut samt kartor kan också studeras på samserviceenheten i Lillkyro på Lillkyrovägen 11.

Publicerad: 25.03.2020