Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Offentliga exponeringsplatser meddelas inte längre i Vasa

Publicerad: 4.10.2021

Uppdaterad: 5.10.2021

Vasa stads beredskapsledningsgrupp har vid sitt möte 4.10.2021 beslutat avstå från att meddela offentliga platser där man kan ha exponerats för coronaviruset på webbplatsen vaasa.fi/sv. För närvarande är exponeringsplatserna ganska få, och man vill i högre grad sporra Vasaborna att ta vaccin mot coronaviruset. I fråga om stadens verksamhetsenheter, t.ex. daghem och skolor, informerar vi fortsättningsvis offentligt, om invånare, barn eller elever har exponerats för coronaviruset.

Webbsidan Platser där du kan ha utsatts för coronavirus i Vasa hålls synlig ännu någon tid, och på den berättas om ändringen i verksamhetssättet. Senare kommer sidan att tas bort.

– Vi sporrar alla Vasabor som fyllt 12 år att ta vaccin mot coronaviruset! De följande drop in -vaccineringarna mot coronaviruset utan tidsbokning ordnas onsdag 6.10 kl. 16–18 på Gerby hälsostation och lördag 9.10 kl. 13–13.30 på Kyrkoesplanadens hälsostation, säger stadens ledande överläkare Heikki Kaukoranta.

Också om drop in—vaccineringarna i första hand är avsedda för dem som får den första vaccindosen, är också de som ska få sin andra dos välkomna till vaccineringen, om det har gått minst 6 veckor sedan den första vaccineringen.

Munskyddsrekommendationen fortgår till och med 31.10

­– Vi påminner om munskyddsrekommendationen enligt vilken det rekommenderas att munskydd används till och med 31.10.2021 alltid i kollektivtrafiken och i andra offentliga trafikmedel t.ex. taxi; inomhus i arbetsgemenskaperna, om flera personer arbetar eller vistas i samma rum samt alltid inomhus i offentliga rum och vid tillställningar med publik, inklusive skolor och läroinrättningar från och med 6:e klassen i grundskolan, fastslår Kaukoranta.

Vårdpersonal och annan personal inom social- och hälsoservicen bör alltid ha mun-nässkydd eller mun-nässkydd och visir tillsammans, men inte enbart visir.

Om man har symtom stannar man hemma och går vid behov på coronavirustest

Man stannar hemma också med lindriga symtom och går på coronavirustest med låg tröskel. Typiska symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk samt förlust av lukt- och/eller smaksinnet, vilka börjar plötsligt, i en del fall också magsymtom som diarré.

Gör en symtombedömning gällande covid-19 på nätet https://www.omaolo.fi/ och följ de anvisningar som ges där. Eftersom symtomen på coronavirussmitta inte skiljer sig från vanlig höstförkylning, rekommenderas att man går på coronavirustest med lång tröskel.

I Vasa görs coronavirustestningen på det s.k. kasernområdet, dvs. mellan Korsholmsesplanaden och Artellgränden varje dag kl. 8–20.20. För testningen behövs varken remiss eller tidsbokning. Om du har frågor gällande testningen kan du ta kontakt med din egen hälsostation.

Information om coronaviruset