Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Seniorit

Artikelkategorier: Nyheter

Om stadens understöd ansöker man elektroniskt i mars 2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 7.12.2020 bl.a. utdelningen av understöd.

Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar och evenemangsarrangörer.

Vid ansökan om understöd övergår man år 2021 till ett elektroniskt system, i och med vilket behandlingen av understöd förenhetligas och blir snabbare. Ansökan om understöd kan lämnas in endast via det elektroniska systemet och enbart under den angivna ansökningstiden, dvs. 1-31.3.2021.

Understöd som ändringen gäller är: invånarföreningarnas understöd, pensionärsföreningarnas understöd, kulturunderstöd, idrottsservicens verksamhetsunderstöd, evenemangsunderstöd, verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar, social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd och Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd.

Rådgivning för hur man ska göra en elektronisk understödsansökan ger Medborgarinfon och Lillkyro samserviceenhet. Utöver dessa serviceställen får över 65-åriga Vasabor hjälp med uppgörande av ansökan på Seniorcentrets nätpunkt Senjor.

Om ansökan av understöd informeras närmare i februari 2021.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 10.12.2020