Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Lpaset pelaavat mobiilipeliä

Artikelkategorier: Nyheter

”Jag lärde mej och va snällare mot mej själv” – ett spel från Vasa ökar barnens välmående

I Vasa har ett mobilspel utvecklats för att främja barnens välmående och förhindra mobbning i skolorna. Det unika spelet har redan väckt stort internationellt intresse inom psykologisektorn. Mobilspelet, som är avgiftsfritt, kan användas fritt av alla från och med 20.11.

Spelet, Magis – ett magiskt äventyr, har utvecklats av Vasanejdens förening för mental hälsa i samarbete med Jyväskylä universitets psykologiska fakultet samt elever och lärare i de lägre årskurserna i skolor i Vasa.

I spelet är deltagaren på äventyr i Magivärlden, där hen genom att hjälpa figurer i spelet lär sig bl.a. att hantera sina känslor och byta perspektiv.

– Detta spel kan fungera på samma sätt som vaccin. Om vi lär barnen hantera känslor och tankar på ett fungerande sätt, är det lättare att hantera motgångar i vardagen, beskriver professor Raimo Lappalainen från Jyväskylä universitet.

I pilotundersökningen var 120 barn från Vasa med

Magis-spelet har utvecklas och testats under tre års tid i de lägre årskurserna i sex skolor i Vasa. I pilotundersökningen deltog 120 elever i klasserna 4–6 i Vasa.

Det team som har utvecklat spelet består av sakkunniga från spelsektorn, psykologiska och pedagogiska sektorn, men också barn har varit med från första början och utvecklat t.ex. grafiken och den röda tråden.

– Barnen har gett verkligt bra respons på spelet. Resultaten av pilotundersökningen antyder att om man spelar spelet med en klass minskar det mobbningen och ökar välmåendet med hjälp av övningar av färdigheterna, beskriver direktör Anne Salovaara-Kero från Österbottens kriscenter Valo.

Spelet ges ut onsdag 20.11 på finska, svenska och engelska. Spelet kan laddas gratis i Google Play shopen samt Apple App Store. Spelet fungerar också i en webbläsarversion, som finns på adressen https://magisgame.com.

Även om spelet har utvecklats för skolmiljön, kan det också spelas hemma, ensam eller tillsammans med en förälder.

Undersökningarna fortsätter i Vasa

Projektet har finansierats av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Undersökningen av spelets effekter fortgår, eftersom det är nödvändigt att utvärdera verkningarna på en större elevgrupp för att slutsatserna ska kunna säkerställas.

– Vi hoppas att vi kan fortsätta att utvärdera spelets verkningar och vidareutveckla innehållet. Mottagandet av spelet har varit mycket positivt också bland yrkesmänniskor och forskare inom psykologisektorn både här hemma och internationellt, berättar psykologen, doktoranden Katariina Keinonen vid Jyväskylä universitet.

Också Vasa stad och skolorna i Vasa är med i de fortsatta undersökningarna om det behövs.

Publicerad: 20.11.2019