Förbigå menyn
Vaasan historia kirjat

Artikelkategorier: Nyheter

Köp en bit av Vasas historia

Nu kan du köpa unika Vasa stads historia–verk till nedsatt pris. Verken finns både på finska och svenska.

  • Vasa stads historia I-III (1606-1852): tre böcker sammanlagt 10 € (norm. 30 e)
  • Vasa stads historia IV (1852-1917): 10 € (norm. 40 e)

Verken säljs vid medborgarinfon i huvudbiblioteket, Österbottens museum och Lillkyros samserviceenhet.

Publicerad: 06.11.2019