Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Auringonlasku Saaristo

Artikelkategorier: Nyheter

Över 1 000 företag redan fått hjälp i coronaläget

I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation.

– Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.

VASEK har under våren och försommaren hjälpt över 550 företag med olika utmaningar som coronaläget orsakat. Därtill har över 180 företag hjälpts med att ansöka om Business Finlands eller NTM-centralens coronastöd, vilka sedermera avslutats.

– Efter genomförande av företagens utvecklingsprojekt är det dags för att göra utbetalningsansökan, och även där hjälper våra företagsrådgivare vid behov. På gång är nu ansökningen om stödet till förplägnadsföretag samt coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag. Den sjunde juli öppnas ansökningen om kostnadsstödet. Vi hjälper företagen med alla dessa stödformer, berättar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

I april öppnades ansökningen för ensamföretagarstödet på 2 000 euro. Hittills har över 450 ensamföretagare på Vasaregionen redan beviljats coronabidraget. Stöd för ensamföretagarstödet kan ansökas fram till 30 september och besluten för betalning av stödet fattas i företagets hemkommun. Oavsett semesterperioden handläggs ensamföretagarstödansökningar under hela sommaren.

– Vi har fördelat semestrarna på det viset att det inte uppstår några uppehåll i handläggningen av ensamföretagarstödansökningarna eller andra företagstjänster. Vi hjälper företagen i alla situationer, så det är alltså möjligt att få även startrådgivning i juli, försäkrar Råback.

VASEKs företagstjänster betjänar på vardagar kl. 8.00–16.00. Man ska boka tid på förhand. Samtidigt kan man komma överens om ifall man vill träffa företagsrådgivaren ansikte mot ansikte eller till exempel på ett videomöte. Vi vill påminna de som tänker starta eget att handläggningen för startpeng vid TE-byrån i Vasa har sommaruppehåll 6–24.7, så under den tiden kan man inte få ett beslut om startpeng från TE-byrån.

Besluten för beviljandet av ensamföretagarstödet och utbetalning fattas i kommunerna, som också arrangerat så att det inte blir avbrott i utbetalning av stödet.

Ansökningsinstruktioner och länk till ansökningsblanketten: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/stod-for-ensamforetagare

Publicerad: 30.06.2020