Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Övergripande plan för Vasas promenadcentrum är framlagd - Berätta om dina idéer och svara på enkäten

För utvidgningen och utvecklingen av Vasas promenadcentrum görs nu en övergripande plan. Syftet med planen är att fungera som en helhetsplan för utvidgningen av promenadcentrumet och utvecklingen av stadskärnans allmänna områden.

Planen berör hela Hovrättsesplanaden, området kring torget samt delvis brandgatorna och andra centrala gatuområden i anslutning till Vasas affärscentrum.

– Planeringens mål är att göra stadskärnan mera levande, attraktiv, trivsam och fungerande och att utveckla trafiken i kärncentrum så den blir lugnare och mera fokuserad på fotgängare och cyklister, säger planläggningsarkitekt Emma Widd.

Förverkligandet kommer att ske i etapper under flera års tid, men eventuellt påbörjar redan nästa år.

Den övergripande planen för Vasas promenadcentrum är framlagd 20.11.-11.12.2020. Åsikter om planen och dess alternativ kan då lämnas in till planläggningen. Det är även möjligt att ta ställning till planen genom en Maptionnaire-enkät.

Länken till Maptionnaire

Mera information: vaasa.fi/sv/utvidgning-av-vasas-promenadcentrum

Publicerad: 20.11.2020