Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

På måndag 6.4 börjar staden ringa till äldre personer

Vasa stad börjar ringa till de personer som har fyllt 85 år och som inte redan omfattas av stadens tjänster. Genom dessa samtal vill man försäkra sig om att de äldre får den hjälp de behöver under undertagsförhållandena. Man börjar ringa samtalen på måndag 6.4. På stadens webbsidor har man samlat information om de instanser som erbjuder hjälp med att uträtta ärenden.

Vasa stad börjar på måndag 6.4 ringa runt till alla 85-åringar och äldre som inte redan omfattas av stadens tjänster t.ex. som klienter inom hemvården eller invånare i något servicehus.

– Vi vill försäkra oss om att de äldre får den hjälp de behöver nu när det är undantagsförhållanden. Under samtalet kartlägger vi det eventuella hjälpbehovet och dess omfattning, säkert sektordirektör Jukka Kentala.

Inom staden fungerar redan ett servicenummer för alla dem som är 70 år eller äldre och till det numret kan man fortfarande ringa.

–  De samtal som vi börjar ringa på måndag kompletterar denna tjänst för att vi redan i förebyggande syfte ska kunna nå ut till dem som behöver hjälp och som kanske ännu inte har hittat servicenumret eller som inte har anhöriga eller bekanta som kan hjälpa, fortsätter Kentala.

–  Äldre människor hör till riskgruppen när det gäller coronaviruset, och det är mycket viktigt att de nu undviker sociala kontakter. Vi vill försäkra oss om att de också är medvetna om de hemkörningstjänster som bl.a. affärerna, restaurangerna och apoteken erbjuder. Genom att utnyttja hemkörningstjänster är det mindre risk att bli smittad än om man till exempel själv går till butiken, påminner ledande överläkare Markku Sirviö.

I Vasa finns det cirka 700–800 personer som är 85 år eller äldre. Man kommer alltså att ringa många samtal, vilket betyder att alla äldre inte blir uppringda genast på måndagen.

–  Målet är att samtalen ska vara ringda under nästa vecka. Samtalen kommer från telefonnummer som börjar med siffrorna 06 325, säger Sirviö.

Vid behov och enligt resurserna utvidgar man samtalen i ett senare skede till att gälla personer som är 80 år och äldre och därefter till dem som är 75 år och äldre.

Servicenumret och stadens webbsidor

Till servicenumret för äldre personer, dvs. 70 år fyllda och äldre, kan man ringa vardagar kl. 9–12. På servicenumret ger man råd t.ex. om hur man kan uträtta ärenden på apotek och i affärer. Servicenumren är: 040 717 3005 och 040 197 8216.

På stadens webbplats www.vaasa.fi/sv/coronavirus uppdateras hela tiden informationen om coronavirusläget och här finns en sida med en förteckning över de instanser som erbjuder hjälp för äldre och personer i riskgruppen med att uträtta ärenden.

– Alla äldre har inte möjlighet eller kunnande om hur man följer stadens digitala kanaler och de kanske inte heller har några anhöriga som kunde göra det åt dem. Just därför ringer vi runt för att ingen ska bli ensam och utan hjälp, förklarar Kentala.

Publicerad: 03.04.2020