Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Parkgömmor - ett äventyr i stadsmiljön börjar! 

Grönområdesenheten har gömt 10 hemliga lådor i parker i Vasa. Sök lådorna med hjälp av tipsen på kartan och delta i hela familjens äventyr Gömmor i parker.

Du kan söka parkgömmorna under tiden 16.6–31.7. Bland alla dem som har hittat 10 gömmor lottar vi ut ett presentkort på 100 euro till Aava Kertun Kotitila.

Du kan öppna tipskartan i din mobil och delta i utmaningen via adressen: https://kartta.vaasa.fi/puistojenkatkot/ 

Lådorna med parkgömmor är inredda med bekanta landskap från sagor och TV-program för barn. Gömmorna innehåller tips om gårdsspel och –lekar.

Gemenskap och välmående i närnaturen

Parkgömmorna är byggda på grönområdesenheten. Lådorna är tillverkade av frigående fångar från Vasa fängelse under handledning av ansvariga arbetsledaren Joni Paaso. Kartapplikationen har stadens Lägesdataservice gjort.

– Vad kan nu vara ett bättre sätt än det här att gå ut i närmiljön. När man söker gömmorna får man både frisk luft och tid tillsammans medan man bekantar sig med Vasas grönområden på ett inspirerande sätt, säger grönområdeshortonom Leila Roininen entusiastiskt.

Deltagarna uppmanas beakta anvisningarna för undantagsförhållandena. – Håll säkerhetsavstånd, undvik att röra vid gömmorna och tvätta händerna efter att du varit ute, påminner Roininen.

Familjehandledare Terhi Silvendoin berättar att enheten för familjearbete inriktat på tidigt stöd absolut ville delta i organiseringen av äventyret. – Det är viktigt med positiva erfarenheter under de här exceptionella tiderna. Enligt undersökningar ökar tid i naturen barnens och familjernas välbefinnande och familjerna sammansvetsas, fortsätter Silvendoin.

Publicerad: 16.06.2020