Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Paikallisliikenne

Artikelkategorier: Nyheter

Påverka och svara på kollektivtrafikens kundenkät

Nu har du möjlighet att påverka. Vasa stads trafikplanering öppnar sin årliga kundenkät om kollektivtrafiken 3.8.2020. Enkäten genomförs både i form av personliga intervjuer i bussar och som pappersenkät vid servicepunkter samt som webbenkät på webbplatsen vasa.fi. Svarstiden gått ut 14.8.2020.

Uppdaterad 17.8.2020

Svarstiden gått ut 14.8.2020. Du kunde besvara enkäten via webben eller vid följande enheter:

  • Wasa citybus kundservice
  • Medborgarinfon
  • Samserviceenheten i Lillkyro

– I år åker en av våra sommarjobbare runt i bussar för att träffa och intervjua passagerare personligen. Under tidigare år har enkäten genomförts i form av telefonintervjuer men i år vill vi satsa på genuina kundkontakter, säger kollektivtrafikplaneraren Anastassia Backlund.

Med hjälp av kundenkäten kartläggs hur nöjda kunderna är med kollektivtrafikens tidtabeller, snyggheten i bussarna, kundservicen och reseplaneraren. I år är man särskilt intresserad av kundernas åsikter om kollektivtrafikens nya webbplats.

Enkätresultaten används till att utveckla kollektivtrafiken under kommande år. Alla svar behandlas och analyseras.

Läs mera om kollektivtrafik: Kollektivtrafik

Publicerad: 03.08.2020