Förbigå menyn
Formeln

Artikelkategorier: Nyheter

Planen för Mellanvägens småhusområde godkändes för behandling i fullmäktige

Publicerad: 16.11.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 8.11.2021 bland annat Mellanvägens småhusområde.

Utarbetandet av en detaljplan och en tomtindelning gällde skogs- och åkerområdet invid Mellanvägen, mellan Orrnäs och Korsnäståget, intill kommungränsen mellan Vasa och Korsholm. Detaljplanen utarbetas enligt den gällande generalplanen till ett småhusdominerat bostadsområde och ett jordbruks- eller rekreationsområde. Detaljplaneförslaget har varit offentligt framlagt under tiden 9.9 – 8.10.2021.

På området planeras 13 egnahemstomter och två småhustomter där kopplade småhus, parhus eller radhus får byggas. Egnahemstomterna är cirka 800 kvadratmeter. Småhustomterna är cirka 3440 kvadratmeter och 2500 kvadratmeter. Antalet bostäder har uppskattats till cirka 26-32 på området, beroende på hur småhustomterna byggs. Tomterna överlåts ungefär under åren 2023-2024.

Stadsstyrelsen godkände planen. Planen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

Bekanta dig med detaljplanen här. 

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.