Förbigå menyn
två kvinnor tittar på datorn.

Artikelkategorier: Nyheter

Rådet för kulturell mångfald har utsetts

Publicerad: 26.11.2021

På sitt sammanträde 22.11.2021 behandlade stadsstyrelsen bland annat rådet för kulturell mångfald.

Stadsstyrelsen tillsätter rådet för kulturell mångfald för sin mandattid. Rådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter att påverka den service som invandrarna ges. Rådet har 13 ledamöter och 13 personliga ersättare. Ledamöterna är representanter i stadens organ och sakkunnigledamöter som representerar invandrarna.

Stadsstyrelsen utsåg följande ledamöter och ersättare i rådet för kulturell mångfald för mandattiden 2021-2023:

Ordförande Lotta Alhonnoro, vice ordförande Harri Moisio
Ramieza Mahdi, ersättare Eva-Maria Strömsholm
Kim Åkerman, ersättare Nils-Johan Englund
Anne-Marie Viinamäki, ersättare May-Grett Axell
Lauri Karppi, ersättare Tuija Kivioja
Sonja Rodén, ersättare Frans Villanen
Pirjo Andrejeff, ersättare Maria Saita
Nertila Kavaja, ersättare Anna Stanczyk
Natalia Syring, ersättare Amal Sharif Ali
Blandine Safari, ersättare Sahra Mohamud
Francis Oyeyiola. ersättare Ali Rezaie
Thomas Quillin, ersättare Saed Ali Mohamed
Dorzo Dukarov , ersättare Enayatullah Muhebullah

Läs mer om rådet för kulturell mångfald här. 

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.