Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Samarbetsförhandlingarna har avslutats: permitteringar föreslås för stadsstyrelsen

Vasa stad har slutfört samarbetsförhandlingarna som rör hela personalen. Förhandlingsresultatet går till stadsstyrelsen för behandling 21.9.

Som resultat av samarbetsförhandlingarna, som avslutades måndag 14.9, kom man överens om att för stadsstyrelsen föreslå i första hand permittering av personalen som en sparåtgärd.

– Detta innebär 3–14 dagars permittering per arbetstagare, och permitteringarna kan genomföras i år eller nästa år. Permitteringarna kommer att gälla totalt cirka 4500 personer, dvs. alla sektorer. En del enskilda verksamheter har ställts utanför permitteringarna, berättar personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Med permitteringarna nås hälften av sparmålet

Målet för samarbetsförhandlingarna, som inleddes i juni, var att med personallösningar uppnå besparingar på högst 4,85 miljoner euro i år. Detta var cirka hälften av det underskott på 9,7 miljoner som behöver åtgärdas för att resultatmålet ska kunna uppnås.

Under förhandlingarnas gång konstaterades det att sparmålet (4,85 milj. euro) inte kommer att uppnås med permitteringar i år och därför beslöt man att för stadsstyrelsen föreslå en tvåårig permitteringsplan.

Förhandlingsresultatet innehåller permitteringsförslag för åren 2020 och 2021 uppgående till totalt cirka 2,7 miljoner euro.

– Under samarbetsförhandlingarna kartlades också andra sparåtgärder, men sådana hittades inte i nämnvärd grad, så vi blev tvungna att ta till permitteringar. Utöver permitteringarna bör dessutom i år och nästa år sparas cirka 2,1 miljoner euro med andra personallösningar, för att besparingsmålet ska kunna nås, konstaterar Kruhse-Poutanen.

Enligt den nyaste resultatprognosen (6,0 miljoner euro) har underskottet i förhållande till resultatmålet minskat till 7,3 miljoner euro. Enligt förslagen från samarbetsförhandlingarna bedöms det att högst en miljon euro kan sparas genom permitteringar år 2020.

– Även om Vasa gör ett positivt resultat och även om staten skulle ge extra stöd för att underlätta ekonomin, t.ex. en höjning av statsandelen enligt prövning, finns det ännu hål att lappa. Permitteringarna är nödvändiga, berättar ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Målet är ekonomisk balans

Tyvärr utlovas ingen lättnad i det ekonomiska läget nästa år heller. På grund av coronaläget säger prognoserna att skatteintäkterna kommer att bli mindre än väntat. Press på ekonomin uppkommer också, om man ännu nästa år måste täcka underskottet.

– När det finns ett ackumulerat underskott på över 25 miljoner euro i balansräkningen behövs alla åtgärder för att täcka det, påminner Äkkinen.

Publicerad: 15.09.2020