Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Sandvikens fotbollsstadions sponsor byts eventuellt

Publicerad: 8.10.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 4.10.2021 bland annat Sandvikens fotbollsstadion.

Sandvikens fotbollsstadion har sedan år 2016 kallats för Elisa Stadion. Elisa Oyj och staden ingick då ett sponsoravtal för sex år framåt. Avtalsperioden upphör 15.8.2022.

Elisa har meddelat att bolaget inte vill använda optionsmöjligheten om en förlängning av avtalet, men är intresserad av att fortsätta förhandlingarna med nya villkor. Detta innebär att förhandlingarna öppnas även för andra aktörer.

Som vederlag för samarbetsavtalet erbjuder Vasa stad möjligheten att namnge fotbollsstadion med samarbetspartnerns namn och rätten att använda stadions officiella logo i samarbetspartnerns reklam och marknadsföring.

Det meddelas offentligt när förhandlingarna inleds och staden förhandlar med parter som bedömts vara lämpliga. Förhandlingsresultatet föreläggs stadsstyrelsen för beslutsfattande.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.