Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja potilas

Artikelkategorier: Nyheter

Säsongsinfluensavaccinationer påbörjar 9.11

Avgiftsfria influensavaccin i Vasa ges till alla barn i åldern 6 månader - 6 år, gravida kvinnor, alla som hör till riskgrupperna, alla som har fyllt 65 år, de män som tillträder militärtjänstgöring samt kvinnor som frivilligt tillträder militärtjänstgöring. Vaccineringarna påbörjas den 9.11.2020. Vänligen boka tid för vaccination.

Vuxna vaccineras på de egna hälsostationerna. Ta med FPA-kortet. Anmälning behövs inte.

Kom inte till mottagningen med förkylningssymptom. Vaccinet ges i överarmen, vänligen beakta detta vid val av kläder. Kom till mottagningen 5 min. före mottagningstiden och lämna aulan 15 min. efter vaccinationen.

 • Fr.o.m. 2.11 bokas vaccinationstider i första hand elektroniskt här. OBS! Influensavaccinationstiderna har märkts ut separat.
 • Fr.o.m. 2.11 kan du boka tid genom telefontidsbokning må-fre kl. 12-14 på nummer tfn 040 665 0709 eller 040 542 1535.
 • Lillkyro hälsostations tidsbokning må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14 tfn 06 325 8500 eller elektroniskt här.

Gravida vaccineras i samband med uppföljningsbesöket på mödrarådgivningen.

Barn i 6 månaders – 6 års ålder vaccineras på rådgivningarna. Boka tid till vaccineringen via webbadressen: www.vaasa.fi/sv/barnradgivning eller boka tid genom telefontidsbokning via barnrådgivningen. Vaccinationen kan också ges i samband med ett normalt rådgivningsbesök.

Barn i 6-23 månaders ålder får vaccinet i låret eller överarmen. Barn i 2 – 6 års ålder får vaccinet som nässpray eller som injektion.

Elever och studerande: De elever inom den grundläggande utbildningen, som hör till någon av riskgrupperna, vaccineras vid skolhälsovården med separat begäran av föräldrarna eller också kan föräldrarna boka tid till hälsostationen.

De studeranden som hör till riskgrupperna kan boka tid till vaccineringen på egen hälsostationen enligt boendeområden eller kan vaccineras på begäran vid studerandehälsovården. Studerande inom området social- och hälsovård vaccineras vid läroanstalterna.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets instruktioner är följande grupper berättigade till det avgiftsfria influensavaccinet

 • alla som har fyllt 65 år
 • gravida kvinnor
 • alla barn i åldern 6 månader – 6 år
 • alla över 6 månader som på grund av sin sjukdom eller medicinering hör till riskgrupperna.
 • de män som tillträder militärtjänstgöring samt kvinnor som frivilligt tillträder militärtjänstgöring
 • närstående till nyfödda barn (barn under 6 månader)
 • närstående till personer i riskgruppen för allvarlig influensa
 • studerande inom social- och hälsovård

De medicinska riskgrupperna

Patienter med kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, kronisk leversjukdom, uremi, kronisk neurologisk sjukdom, leukemi, övriga elakartade blod- och benmärgssjukdomar, bristfällig binjurebalkfunktion samt eftervård vid organtransplantation eller vävnadstransplantation som är på regelbunden läkarkontroll.

De personer som är utsatta för allvarlig influensa är åldringar, personer som ingår i de medicinska riskgrupperna, gravida och barn i amningsålder.

Dessutom är hälsovårdspersonalen som sköter om infektionspatienter samt infektionskänsliga och åldersstigna patienter berättigade till vaccinet. Du kommer väl ihåg att kontrollera ifall du får vaccinet via din företagshälsovård. I annat fall ges vaccinet i arbetstagarens hemkommun.

Personer som inte hör till nämnda grupper köper vaccinet från apotek med recept av läkare.

Influensavaccinet säsongen 2020–2021

Under influensasäsongen 2020–2021 innehåller vaccinerna VaxigripTetra och Fluenz Tetra följande vaccinstammar

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 –liknande virusstam
 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) –liknande virusstam
 • B/Washington/02/2019 –liknande virusstam (Victoria-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013 –liknande virusstam (Yamagata-linjen)

Båda A-virusstammarna och den ena B-virusstammen har bytts ut jämfört med fjolårets vacciner. Vaccinet skyddar fortfarande också mot den typ av influensa som tidigare kallade svininfluensa.

Mera information: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Hälsostationerna

Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26, Vasa, tfn 06 325 1666

Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4 (2 vån.), Vasa, tfn 06 325 1703, 06 325 1770

Gerby hälsostation, Tallmarksvägen 5, Vasa, tfn 06 325 1711

Korsnästågets hälsostation, Fräsargatan 2, Vasa, tfn 06 325 1691

Lillkyro hälsostation, Lillkyrovägen 18, Lillkyro, tfn 06 325 8500, barnrådgivning tfn 06 325 8507 och 06 325 8566, tel.tid kl. 10.30-11.30

 

En rullstolspatient får använda social- och hälsovårdstaxi då denne åker för att bli influensavaccinerad. Vaccinationen är förebyggande verksamhet och ingår inte i de ersättningar FPA betalar.

Publicerad: 22.10.2020