Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
puhelin

Artikelkategorier: Nyheter

Seniorerna har blivit glada över telefonsamtalen från staden

Vasa stad har ringt runt till personer som är över 85 år. Största delen av dem har det bra och de upplevde att de inte behöver hjälp. För en del ordnades hjälp i hälsovårdsärenden.

Vasa stad började 6.4.2020 ringa runt till över 85-åringar som inte omfattas av stadens tjänster. Samtalen var avklarade för cirka en vecka sedan.

– Våra över 85-åriga invånare har varit väldigt nöjda och glada över att man ringt från Vasa stad och frågat hur de mår under dessa undantagsförhållanden, säger Vasa stads ledande överläkare Markku Sirviö.

När man ringde runt till över 85-åringarna framkom det att största delen av dem har det bra och inte behöver någon hjälp. Totalt 89 personer behövde hembesök av hälsovården eller annan fortsatt utredning inom hälsovården. Hjälp med att uträtta ärenden, t.ex. handla, behövde 62 personer.

Samtalen fortsätter under de följande veckorna till 75­-85-åringar

– När vi hade ringt runt till alla över 85-åringar, fortsatte vi med 74–85-åringarna. Av seniorerna har man fram till 27.4 nått totalt 2260 personer, av vilka 1210 är över 85 år och 1050 är 75–85-åringar. Av dem klarar sig 86 procent utan hjälp, och fortsatta utredningar om behov av hjälp har gjorts för cirka 14 procent av personerna, säger Sirviö.

I Vasa finns det totalt 4300 personer i åldern 75–85 år som inte omfattas av stadens tjänster i egenskap av t.ex. klient inom hemvården eller invånare i ett servicehus.

Staden har även i bruk servicenummer för alla 70-åringar och äldre. Servicenumren 040 717 3005 och 040 197 8216 är öppna vardagar kl. 9–12. Via servicenumren ges rådgivning i anslutning till t.ex. apoteks- och butiksärenden.

Publicerad: 29.04.2020