Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kotiranta keväällä

Artikelkategorier: Nyheter

Serviceboendets klienters besök hos familjer och i festtillställningar

I Vasa har ordnats anhörigträffar för invånare inom serviceboendet, exempelvis i samband med utomhusvistelse. Under utomhusvistelsen har god hygienpraxis följts och därtill har skyddsdistanser ombesörjts. Från Vasa stad rekommenderar vi fortfarande att över 70 åriga kommuninvånare fortfarande följer särskild försiktighet.

Rekommendationen i Vasa är fortfarande att över 70-vuotiaat åriga kommuninvånare följer särskild försiktighet och undviker exponering till coronaviruset, eftersom dessa har en betydligt högre risk än andra att insjukna i den allvarliga coronavirussjukdomen.

– Den högre risken för insjuknande beror på att immunförsvaret i kroppen försvagas då åldern stiger. Äldre personer har även fler primärsjukdomar, som utsätter för den allvarliga coronavirussjukdomen, bekräftar överläkaren för hem- och anstaltsvården Markus Råback.

Onödiga närkontakter ska fortfarande undvikas

Risken för smitta ökar, ifall invånaren är i kontakt med besökare som kommer från områden utanför Österbotten. I situationen ska dock beaktas hur smittan förekommer på andra håll i Finland och utomlands.

– Var och en som har minsta lilla luftvägsinfektionssymptom ska undvika närkontakt med andra människor. Personer som ingår i riskgruppen ska fortfarande undvika sammankomster, där skyddsdistanserna inte kan följas eller det på plats finns över 10 personer, påminner Råback.

Familjers sammankomster

Träffar som sker inom hemlika omständigheter och inom familjen är möjliga, men helst dock utomhus. Handhygien bör ombesörjas och minst 1-2 meters skyddsdistans ska hållas till andra människor. Invånare som hör till riskgruppen ska ha ändamålsenligt munskydd under besöket. Även den familjemedlem som assisterar invånaren rekommenderas ha på sig munskydd under närkontakter, som under transport- och assistansuppgifter.

– De anhöriga ska på förhand komma överens med personalen i vårdenheten om en tidpunkt för då invånaren återvänder till serviceboendet samt ombesörja invånarens handhygien efter besöket, anvisar Råback.

Anvisningarna uppdateras regionalt utifrån THL:s och SHM:s anvisningar om epidemin framskrider.

 

Läs mer: Serviceboende för äldre

Publicerad: 17.06.2020