Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Uimahallissa 5

Artikelkategorier: Nyheter

Simhallens gamla del stängs tillfälligt från och med 19.9

Simhallens gamla del stängs tillfälligt från och med 19.9. Simhallens nya del, dvs. de stora bassängerna, är öppen som normalt.

En rapport om den konditionsundersökning som gjorts över simhallen blev klar den här veckan. Utgående från den stängs den gamla delen av simhallen. Om det under konditionsundersökningen hade kommit fram något allvarligt, hade användningsförbudet trätt i kraft genast.

– I simhallens hopptorn har det i den konditionsundersökning som gjorts i sommar upptäckts en del mindre omständigheter som äventyrar användarnas säkerhet och som vi vill utreda grundligt. På grund av detta stängs den gamla delen av simhallen helt till dess säkerhetsfaktorerna har retts ut och eventuella reparationer utförts. Simmarnas säkerhet kommer i främsta rummet, berättar fastighetsutvecklingschef Hanna Pekkala.

– Simhallens nya del, dvs. de stora bassängerna, är öppen som normalt också i morgon, påminner chefen för idrottsverksamheten Mika Lehtonen.

Publicerad: 18.09.2020