Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Man

Artikelkategorier: Nyheter

Sista stunden att ansöka om ensamföretagarstöd

Den sista ansökningsdagen för ensamföretagarstödet, som beviljas av kommunerna, är den 30 september.

Ensamföretagarstödet kan ansökas för utgifter som uppstått 16.3–31.8.2020. Stödet ansöks med en elektronisk blankett och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK handlägger ansökningarna samt ger sitt beslutsförslag till företagets hemkommun, som fattar beslutet om beviljandet av stödet.

Tommi Virkama, som koordinerar ensamföretagarstödprocessen på VASEK, påminner:

– Ansökningen måste vara inne den 30 september. Det lönar sig att lämna in ansökningen redan nu och se till att alla nödvändiga bilagor är med, så att handläggningen och beslutsfattandet går så smidigt som möjligt. Vi har reserverat resurser så att vi säkert hinner gå igenom varje ansökan, även om det skulle uppstå en liten rusning i sista minuten.

Ensamföretagarstödet i Vasaregionen hittills:

  • 683 handlagda ansökningar
  • 625 beviljade ensamföretagarstöd
  • 49 avslagna stödansökningar
  • 43 ansökningar, vars handläggning är pausad på grund av att man inväntar kompletterande utredning

Hjälp finns att få både med ansökningen och i utbetalningsskedet

Coronapandemin som slog till för fullt i mars orsakade svårigheter för många företag, vilket genast syntes på VASEKs företagstjänster som ett ökat kundantal. Utöver ensamföretagare har man hittills på VASEK hjälpt 647 olika företag i utmaningar med samband till coronasituationen.

Under våren och sommaren har företagen fått intensiv hjälp med stöden beviljade både av Business Finland och av NTM-centralen. Redan före semesterperioden inleddes även utbetalningsskedet för stöden. Företagen har alltså hjälpts med att rapportera om de utvecklingsåtgärder som gjorts till instansen som beviljat stödet.

Till Vasaregionen har man med hjälp av VASEKs företagsrådgivare ansökt

  • Utvecklingsstöd beviljat av NTM-centralen, 3 111 305 euro
  • Utvecklingsstöd beviljat av Business Finland, 3 395 119 euro
  • Därtill har företagen fått hjälp med att ansöka om stöd till förplägnadsföretag och senare det allmänna kostnadsstödet.

– Vårens undantagstillståndtid var väldigt hektisk och vi arbetade långa dagar för att hjälpa företagarna. De olika stödformerna och deras uppdateringar ställde stora krav på riktad kommunikation till företag inom olika storleksklasser och branscher. Under hela krisen har vi bistått med stödansökningsfrågor och på grund av detta var antalet kundkontakter på rekordnivå, berättar vd Stefan Råback.

– I mars var vi tvungna att omorganisera våra företagstjänster och koncentrera oss på att hjälpa företagen med de ekonomiska problemen som coronapandemin orsakat. Samtidigt blev det en tillfällig svacka i antalet kunder inom start- och ägarskiftesrådgivning. Nu efter semesterperioden börjar situationen normaliseras igen, eftersom nya ägarskiftesprocesser har inletts och kundmängden på nyföretagscentralen börjar återgå till den normala, avslutar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

Ansökningsinstruktioner och länk till ansökningsblanketten: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/stod-for-ensamforetagare

Publicerad: 15.09.2020