Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Sjätteklassarna i skolorna i Vasa får munskydd

Det rekommenderas att eleverna i sjätte klassen i Vasa stads grundläggande utbildning använder munskydd under skoldagen i enlighet med en ny rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd (THL). Varje elev får två munskydd per skoldag. Munskydden börjar delas ut så snart som möjligt i skolorna.

Den nya rekommendationen grundar sig på en uppdaterad (8.1.2021) munskyddsrekommendation från THL, enligt vilken det i fortsättningen rekommenderas att munskydd används av alla som fyllt 12 år. Bakgrunden till detta är Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation, enligt vilken 12-åringar och äldre bör följa principerna i munskyddsrekommendationerna för vuxna.

THL rekommenderar att i de områden som är i accelerations- och spridningsfasen av epidemin ska munskydd användas i grundskolorna från och med sjätte klass samt i andra stadiets läroinrättningar och i högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen klassvis oberoende av den enskilda elevens ålder.

Eleverna i åk 7–9 har blivit bättre på att använda munskydd

För eleverna i åk 7–9 har en stark rekommendation om att använda munskydd gällt sedan oktober, och även de får fortsättningsvis dagligen två munskydd i skolan.

-För närvarande används munskydd i största delen av åk 7–9 i berömvärd grad. Det här är bra, och vi hoppas att eleverna orkar fortsätta att göra sin del för att förhindra smittspridningen. På så sätt tryggar vi att närundervisningen kan fortgå och skyddar våra närstående, sporrar skoldirektörerna Kari Nummela och Marianne West.

Publicerad: 12.01.2021