Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset piirtää

Artikelkategorier: Nyheter

Skolorna börjar 14.8 som vanligt i form av närundervisning

Skolarbetet inleds i grundskolorna i Vasa fredag 14.8.2020. Den grundläggande utbildningen ordnas enligt läsordningen i form av närundervisning för alla elever. I skolorna beaktas strikta säkerhets- och hygienkrav i syfte att göra skolarbetet tryggt för alla.

Undervisningen ordnas i enlighet med de riksomfattande anvisningar som Utbildningsstyrelsen utfärdat för att risken för smitta ska vara så liten som möjligt.

Förstaklassare

I höst börjar totalt 650 ettor sin skolgång i Vasa. Eleverna i första klassen samlas med sina vårdnadshavare på skolans gård den första skoldagen.

Andra än eleverna och personalen ska undvika att vistas på skolans område. Därmed får föräldrarna inte följa med in i skolbyggnaden.

Hur ordnas undervisningen i praktiken?

 • Skolarbetet fortgår i enlighet med den normala läsordningen, dvs. inga avvikelser görs från läroplanen eller timfördelningen.
 • Undervisningsgrupperna hålls åtskilda i mån av möjlighet. Om undervisningen inte kan ordnas enligt läroplanen, elevernas individuella planer och timfördelningen kan eleverna byta mellan olika grupper.
 • I valfria ämnen samt i konst- och färdighetsämnen kan undervisningen ordnas enligt läsordningen.
 • Rasterna ska tillbringas utomhus och de ordnas i mån av möjlighet i etapper.
 • Hygienen beaktas i skolorna genom att vi tvättar händerna med tvål och vatten flera gånger om dagen. Dessutom instrueras eleverna dagligen i goda hygienrutiner.
 • I fråga om användning av munskydd väntar vi ännu på en nationell rekommendation.

Frånvaro

I fråga om elevernas frånvaro följer vi Utbildningsstyrelsens anvisning

 • Eleverna får inte komma till skolan om de är sjuka eller har influensaliknande symtom.
 • Vårdnadshavarna är skyldiga att kontrollera THL:s anvisningar om förfarande efter utlandsresor.
 • Normala frånvaroregler gäller (klassläraren/klassföreståndaren 5 dagar, rektorn över 5 dagar).
 • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras.
 • Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittrisken hör till en riskgrupp är godtagbara skäl för frånvaro.
 • Huruvida en person hör till en riskgrupp grundar sig på den behandlande läkarens bedömning av situationen. Läkaren kan också bedöma om det är nödvändigt med frånvaro.
 • För att kunna bedöma vilka grunder det finns för frånvaro ombeds vårdnadshavaren lämna in en utredning, exempelvis ett läkarintyg över att barnet hör till en riskgrupp.
 • Om ett barn är frånvarande från skolan utan giltig orsak, tolkas det som olovlig frånvaro.
 • Om vårdnadshavaren beslutar hålla eleven hemma, övergår ansvaret för att läroplikten uppfylls på vårdnadshavaren.

Måltider

 • Skolmåltiderna ordnas med beaktande av så långa säkerhetsavstånd som det bara är möjligt.
 • Handdesinfektionsmedel används både före och efter måltiden.
 • Eleverna portionerar själva sin mat.
 • Under måltiden byts besticken ofta ut vid matutdelningen.
 • Hygienen vid matutdelningen effektiviseras.
 • Borden och stolarna torkas dagligen.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten börjar som vanligt. Vårdnadshavarna ska avhämta sina barn utomhus.

Skolskjutsar

Skolskjutsarna ordnas som vanligt. Vårdnadshavarna kan själva skjutsa sina barn om de så önskar och har då möjlighet att ansöka om bidrag. Bidrag kan sökas med ett formulär som finns på Vasa stads webbplats.

Evenemang ordnas inte

Klassutflykter, lägerskolor eller andra evenemang ordnas inte i skolorna.

Beredskap att övergå till avvikande undervisningsarrangemang

Om virussituationen förändras har skolorna beredskap att övergå till en modell där närundervisning och distansundervisning ordnas turvis.

Om närundervisning inte kan ordnas tryggt kan kommunen utifrån myndighetsbedömningar fatta beslut om en övergång till avvikande undervisningsarrangemang. Det kan exempelvis innebära att när- och distansundervisning ordnas turvis en vecka i taget.

Övergången till särskilda undervisningsarrangemang kan gälla en eller flera klasser eller en enskild skola. I skolorna i Vasa tränas beredskapen att arbeta via Teams eller en motsvarande applikation ifall det blir en ny period med distansundervisning.

De eventuella avvikande arrangemangen gäller inte eleverna i årskurserna 1–3 som får kontaktundervisning även om situationen förändras.

Publicerad: 07.08.2020