Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Social- och hälsosektorn öppnar en del tjänster

Publicerad: 11.5.2020

Uppdaterad: 2.6.2020

Eftersom coronavirussituationen är lugn och regeringen har beslutat om en stegvis avveckling av begränsningsåtgärderna från och med den 14 maj 2020 kan även Vasa stads social- och hälsosektorn stegvis öppna en del tjänster.

Öppenvården börjar stegvis återgå till den normala verksamheten.

Mottagningsverksamheten börjar inom barnrådgivningen och skolhälsovården 18.5.2020

Barnrådgivningarna kallar barn till åldersrelaterade hälsoundersökningar som vanligt. Först skickas kallelser till de barn vars hälsoundersökningar uteblev på grund av coronarestriktionerna.

– Fortfarande vill vi betona att man endast ska komma till barnrådgivningen om barnet och de övriga familjemedlemmarna är friska. Dessutom ska endast en vårdnadshavare följa med barnet till mottagningen, påminner överläkare Leena Kettunen.

I och med att den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning återvänder även skolhälsovårdarna till skolorna. Till undersökningar kallas i första hand de elever vilkas omfattande hälsoundersökningar på 1:a, 5:e respektive 8:e årskursen uteblev på grund av distansundervisningen. Även andra akuta ärenden sköts i mån av möjlighet. I juni inleds hälsoundersökningarna av de blivande första- och sjundeklassisterna. Hälsovårdarna kallar eleverna till undersökningarna. Man ska komma till undersökningen endast om man är frisk och bara en vårdnadshavare får följa med.

Mottagningen för patienter med luftvägssymtom fortsätter centraliserat

Mottagningen för patienter med symtom på luftvägsinfektioner centraliseras alltjämt till separata lokaler på huvudhälsostationens första våning på Dammbrunnsvägen 4. Luftvägsinfektionsmottagningen betjänar med tidsbokning må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Ring alltid din egen hälsostation innan du kommer till mottagningen.

Andra akuta patienter

Andra akuta patienter hänvisas fortfarande till den centraliserade brådskande mottagningen på huvudhälsostationens andra våning på Dammbrunnsvägen 4.

Den brådskande mottagningen på huvudhälsostationens andra våning är den enda enheten dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande). I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt hänvisar dig vid behov till läkarmottagning.

De som bor i Lillkyro ska ta kontakt med Lillkyro hälsostation.

I livshotande situationer ring 112.

Icke-brådskande mottagning med tidsbokning på hälsostationer

Den icke-brådskande mottagningen med tidsbokning öppnas så småningom på hälsostationerna. Först till sjukskötar- och läkarmottagningen kallas de patienter vilkas mottagningstider man var tvungen att avboka på grund av restriktionerna. Patienterna kallas till mottagningen per telefon. Mottagningstider öppnas för 2–3 veckor åt gången, samtidigt som man följer med eventuella förändringar i coronasituationen. Hälsostationernas dörrar hålls stängda och man kommer in endast för bokade mottagningstider.

– Vi uppmanar alla att ta kontakt med den egna hälsostationen per telefon när det gäller bedömning av vårdbehovet samt i både akuta och icke-akuta frågor angående hälsotillståndet. Om du drabbas av nya hälsoproblem eller om en kronisk sjukdom förvärras ska du likaså ta kontakt med den egna hälsostationen för att situationen ska kunna bedömas och nödvändig vård ordnas, bekräftar Kettunen.

Hälsostationernas telefonnummer:
Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 eller 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyros hälsostation tfn 06 325 8500

I fall som inte är akuta vänligen ring på eftermiddagen eller välj återuppringningstjänsten.

Tandvård

Meddelande 18.5.2020: Icke-brådskande tandvård inleds 1.6.2020

Nya sätt att ha kontakt med anhöriga inom serviceboendet för äldre

Besöksförbudet vid enheterna för serviceboende för äldre gäller tills vidare i enlighet med regeringens bestämmelser. Därför har enheterna tagit fram nya kreativa sätt att ordna med kontakter mellan de boende och deras anhöriga.

– Vi har skaffat bildtelefoner till alla grupphem, med hjälp av vilka de anhöriga överenskommet kan ha kontakt med de boende. Dessutom ringer vi upp anhöriga tillsammans med de boende och använder högtalarfunktionen, då det går bra att samtala, berättar Eila Nyby, tf direktör för serviceboende.

Några möten har vi överenskommet kunnat arrangera exempelvis med hjälp av glasväggarna i tamburen. Lösningarna är husspecifika, för byggnaderna är mycket olika. Fortfarande kan de anhöriga lämna kort och paket till sina nära och kära på serviceenheterna.

– Vi tar gärna emot också förslag på olika kontaktsätt från de anhöriga, säger Nyby.

En del anhöriga har köpt smarttelefoner med olika applikationer för exempelvis videosamtal till sina närstående.

Minnespolikliniken startar sin verksamhet stegvis

Minnespolikliniken tar i första hand emot klienter med en brådskande remiss. Minnesskötarnas mottagningar öppnas och hembesöken inleds stegvis tillsammans med läkarmottagningen.

I stadssjukhuset fortsätter besöksförbudet att gälla och kontakter mellan patienter och deras anhöriga arrangeras med andra metoder. Inom anstaltsvården tas de bäddplatser som reserverats för eventuella coronapatienter i bruk inom den grundläggande verksamheten.

Om situationen med coronaviruset fortsatt är lugn är det möjligt att i juni ordna med rekreationsverksamhet, vissa motionstjänster och dagverksamhet för äldre.

Inom hemvården och hemsjukvården fortsätter verksamheten som vanligt.