Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Artikelkategorier: Nyheter

Social- och hälsosektorns sommaröppettider 2020

Uppgifterna uppdateras vid behov under sommarens gång.

Ledningen och stödservicen för social- och hälsosektorn

Krutkällarvägen 4 är stängt 29.6 – 31.7.2020.

Klientavgiftsbyrå

Öppet hela sommaren.

Verksamheten vid hälsovårdsservice 29.6–16.8.2020

Läkarmottagningarna är centraliserade till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 4) och till Kyrkoesplanadens hälsostation (Kyrkoesplanaden 26) under tiden 29.6 – 16.8.2020.

Läkarmottagning i Lillkyro är centraliserad till Dammbrunnens hälsostation under tiden 6.7 – 9.8.2020.

Dammbrunnens mottagning är avsedd för patienter som är i behov av akut vård och en fortsatta behandlingen av den. Vid Kyrkoesplanadens hälsostation sköts alla patienter med icke-brådskande sjukdomar.

Mottagningarna fungerar genom tidsbokning må-to kl. 8-16 och fr kl. 8-14.15.

Brådskande mottagning av patienter med symtom på luftvägsinfektion koncentreras tillsvidare till Huvudhälsostationen, Dammbrunnsvägen 4. Detta gäller också de som bor i Lillkyro.

Dammrunnens hälsostation är det enda stället, dit man kan komma utan tidsbokning om man har behov av akut vård t.ex. sår, om man fallit.

Hälsostationernas telefonservicenummer fungerar normalt hela sommaren:
Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

OBS! Läkarmottagningarna stänger torsdag den 18.6.2020 kl. 16 och är stängda på midsommarafton.
Anmälningar om byte av hälsostationer behandlas inte under den tid centraliseringen pågår 29.6 – 16.8.2020.

Läkarjour vardagar kl. 16-08 och under veckosluten dygnet runt.

Jouren vid Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2 – 4, tfn 06 213 1310. Patienter som behöver omedelbar akut första hjälp sköts under alla veckodagar på dejouren vid Vasa centralsjukhus.

Rådgivningstelefonen vid jouren vid Vasa centralsjukhus må – to kl. 15 – 08, fr kl. 14 – 08 samt dygnet runt under veckoslut och helger, tfn 06 213 1001.

Huvudhälsostationens laboratorium

Öppen hela sommaren må-fre 7.30-15. OBS! under tiden 29.6 – 31.7.20 kl. 8-15 (tidsbokning obligatorisk). Endast jourpatienter tas emot utan tidsbokning.

Röntgen vid Huvudhälsostationen

Öppen hela sommaren, Dammbrunnsgården 4, må-fr kl. 8-15. Tidsbokning, tfn 06 325 1990. För undersökning behövs remiss av hälsocentralläkare.

Mödrarådgivningarna

Fungerar normalt, Dammbrunnsvägen 4, Hus 3, III vån.

Barnrådgivningarna

Centraliserade till Dammbrunnsvägen 4 under tiden 6.7 – 2.8.2020. Närmare uppgifter ges på den egna rådgivningen.

Familjeplaneringsrådgivningen

Stängd 6.7 – 2.8.2020

Polikliniken för könssjukdomar

Huvudhälsostationen, 2 vån., Dammbrunnsvägen 4. Skötarmottagning utan tidsbokning för alla Vasabor och studerande i Vasa. Vid behov bokar skötaren tid hos läkare.
Skötarens mottagning: on kl. 8.30-10 och fr kl. 8-9.
Telefonrådgivning och laboratoriesvar: må kl. 15-16 och on kl. 14-16, tfn 06 325 1692

Fysioterapin vid Huvudhälsostationen

Öppen men inga samtal under tiden 6.7 – 2.8.2020.

Diabetesmottagningen

Stängd 13.7 – 2.8.2020 men ögonbottenfotografering som annulerades på grund av coronasituationen görs på diabetesmottagningen 6.7.-31.7.2020.

Geriatriska polikliniken

Öppen med minskad verksamhet 22.6 – 16.8.2020.

Seniorcentrets vårdmaterialsutdelning

Stängs 18.6.2020 kl. 14 och är stängt 6.7 – 19.7.2020.

Mentalvårds- och beroendecentret Horisonten i Vasa

Öppen hela sommaren.

Lillkyro hälsostation

Hälsostationens skötarmottagningsverksamhet fungerar med tidsbokning är centraliserad till Lillkyro hälsostation under tiden 6.7. – 9.8.2020 adress Lillkyrovägen 18, ingång via rådgivningens dörrar. Tidsbokning, tfn 06 325 8500.

Hälsovårdarnas telefontid på numren:
Mödrarådgivningen, telefontid kl. 11-11.30, tfn 040 482 5207
Barnrådgivningarna, telefontid kl. 10.30-11.30, tfn 06 325 8507 och 06 325 8566.

Materialutdelningen inom sjukvården på torsdagar kl. 8-9 på Lillkyrovägen 18, ingång via rådgivningens dörr.

Laboratoriet fungerar vid Huvudhälsostationen och vid Centralsjukhuset enbart med tidsbokning. Vid Laihela hälsostation endast med tidsbokning må-to kl. 7.30-14.30 och fre kl. 7.30-14.00.

Röntgen fungerar normalt med läkarremiss vid Huvudhälsostationens röntgen. Tidsbokning må-fr kl. 8-15 från nummer 06 325 1990. Till undersökningarna behövs remiss från hälsovårdscentralsläkare.

Lillkyro hjälpmedelsutlåning är stängd 13.7 – 9.8.2020. Under ifrågavarande tid är verksamheten centraliserad till Vasaenheten, adress Dammbrunnsvägen 4, hus 5. (må, ti, to kl. 8-12, on kl. 12-16 och fr kl. 12-15).

Tandvården

Vasaesplanadens, Korsnästågets tandvårsenheter och undervisningstandkliniken är öppna hela sommaren.

De övriga tandvårdsenheterna håller stängt enligt följande:
Gerby 6.7 – 2.8.2020
Kyrkoesplanaden 27.7 – 2.8.2020
Dammbrunnen 20.7 – 2.8.2020
Malmögården 13.7 – 26.7.2020
Lillkyro 6.7 – 2.8.2020

Tandläkarjour under vardagarna och förfrågningar från den centraliserade tidsbokningen må-to kl. 7.30-16 och fr kl. 7.30-15. tfn 06 325 2202.

Tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger tandläkarjour fr.o.m. 1.6.2020 vid jourens lokaler i Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, vardagar efter kl. 16, söckenhelger och veckoslutskvällar kl. 9- 21, tfn 116 117. Nattjour kl. 21-08 i Åbo.

Laihela samarbetsområde inom primärvården

Läkarmottagningarna

 • Läkarmottagningsverksamheten fungerar med reducerad kapacitet och normala öppethållningstider under sommaren.
 • Läkarmottagningen är stängd under midsommarafton.

Rådgivningarna

 • Rådgivningarna fungerar med reducerad kapacitet under normala öppettider
 • Vuxenrådgivningen är stängd 6.7 – 9.8.2020
 • Utdelningen av vårdmaterial är öppen normalt to kl. 8-9

Laboratorium

 • Laboratoriet är öppet normalt må – to kl. 7.30 – 14.30
 • Fredagar och under midsommarafton kl. 7.30 – 14.

Röntgen

Under tiden 15.6 – 9.8.2020 är öppen på tisdagar och torsdagar.

Patientombudsman

På semester 6.7 – 2.8.2020.

Socialarbete och familjeservice

Socialjouren i Österbotten 06 325 2347 fungerar enligt normal praxis.

Ungdomsstationen Klaara stängt 13.7 – 26.7.2020.

Hälsorådgivningspunkten Tipsi stängt 8.7 – 3.8.2020.

Servicecentret Fyren samt öppet och stött arbete stängda 6.7 – 2.8.2020. Mindre semestergruppform för hemmaboende vid behov.

Dagverksamheten Sjöstjärnan och Orrnäs dagverksamheter: Revet, Snäckan och Tärnan stängda 20.7 – 16.8.2020. Mindre semestergruppform för hemmaboende vid behov.

Av serviceområdets enheter är följande öppna:

 • Missbrukarcentret
 • Mentalvårds- och beroendecentret i Vasa Horisonten
 • Psykosociala öppenrehabiliteringen och psykosociala hemträningsteamet
 • Boendeserviceenheterna för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering
 • Boendeserviceenheterna för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar, enligt specialomsorgslagen

Österbottens medlingbyrå

Vasaenheten stängt 13.7 – 26.7.2020.
Karlebyenheten stängt 6.7 – 26.7.2020.

Kotomajas grupper

Stängda fram till 9.8.2020.

Integrationsservicen

Öppen hela sommaren, dvs. endast de nämnda grupperna är stängda under sommartiden.

Hem- och anstaltsvårdens Seniorcenter

Idrottsservicen stängt 22.6 – 26.7.2020.

Utdelningen av vårdmaterial stängt 6.7 – 17.7.2020.

Geriatriska polikliniken reducerad verksamhet, ingen läkarservice, 22.6 – 16.8.2020.

Dagverksamhet stängt 6.7 – 2.8.2020, Rosbacken i Bergcentret öppet. Badservicen pågår hela sommaren.

Lillkyros rekreationsverksamhet och idrottsservice stängda 13.7 – 9.8.2020.

Anstaltsvård

Hemsjukhus fungerar med reducerad kapacitet under tiden 1.6 – 23.8.2020.

Vasa Regionala Företagshälsovård

Verksamhetsenheten i Vasa, Storalånggatan 35 är öppen hela sommaren. Tidsbokning må–to kl. 8–16 och fr 8-14, 06 325 2000. Företagshälsovårdarens handledning och rådgivning må-fr kl. 8-12, tfn 06 325 2002. I juni, juli och augusti fredagsstängning kl. 14.

Verksamhetsenheten i Lillkyro och Korsholm stängda 1. – 31.7.2020. Under den tiden centraliseras verksamheten till verksamhetsenheten i Vasa.

Sjömanshälsovård

Vasa Regionala Företagshälsovård, Storalånggatan 35. Förfrågningar/tidsbokningar må-to kl. 8-16 och fr kl. 8-14, tfn 06 325 2000. Under juni, juli och augusti stänger enheten kl. 14 på fredagar.

Publicerad: 20.05.2020