Förbigå menyn

Information om coronaviruset

tröstande hand

Artikelkategorier: Nyheter

Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd kan sökas

Publicerad: 12.2.2020

Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Ansökningstiden går ut 27.3.2020 kl. 16.

Målgrupper:
a. barn, unga, vuxna och familjer som behöver stöd
b. seniorer
c. personer med funktionsnedsättningar
d. olika patientgrupper
e. pensionärsföreningar

Mer information ger om punkterna a-d: projektarbetare Jouni Niskanen, tfn 040 186 1433

Mer information ger om punkt e: koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen tfn 040 197 8216

Inlämning av ansökningar

Ansökningar görs med Vasa stads ansökningsblankett. Ansökningsblakett samt bilagor skickas per e-post: registraturen@vasa.fi. Vid behov fås anvisningar hos centralregistraturen tfn 06 325 1066.

Läs mera: Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd