Förbigå menyn
pappa och son

Artikelkategorier: Nyheter

Staden främjar ett familjevänligt arbetssätt

Publicerad: 26.11.2021

På sitt sammanträde 22.11.2021 behandlade stadsstyrelsen bland annat staden som en familjevänlig arbetsplats.

Fullmäktigeledamöterna Lotta Alhonnoro, Ivanka Capova, Emine Ehrström och Eeva Simons (Gröna) föreslår i sin fullmäktigemotion att Vasa ska förbättra familjevänligheten och underlätta samordnandet av familj och arbete inom stadens olika sektorer.

Stadens Personal-serviceområde svarar att ett centralt löfte i personalprogrammet är att vara en attraktiv, tilltalande och mångsidig arbetsgivare. Till det här löftet ansluter sig flexibilitet och stödande av arbetstagaren i arbetskarriärens olika skeden och i olika livssituationer.

Även i jämställdhets- och likabehandlingsplanen lyfts det fram att Vasa stad som arbetsgivare strävar efter att med hjälp av arbetsarrangemang underlätta samordnandet av arbets- och familjeliv.

Utifrån dessa har staden de senaste åren satsat på stödande av chefsarbetet och fäst särskild uppmärksamhet vid ledandet av arbetsförmågan. Vid stödandet av arbetstagarens arbetsförmåga beaktas också situationer i familje- och privatlivet.  Även belöningsprogrammet utvecklas.

Stadens personalprogram och jämställdhets- och likabehandlingsplan kommer att uppdateras utifrån den nya strategin. I uppdateringsarbetet beaktas åtgärder som stöder familjevänligheten och underlättar samordnandet av familj och arbete. I enlighet med motionen kartlägger man nuläget samt utvärderar det tillsammans med stadens anställda och tar i bruk nya anvisningar.

Motionen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.